Każdy kierowca, codziennie przemierzając ulice miast naszego powiatu, napotyka sytuację, kiedy autobusy wyjeżdżając z zatoczek, włączają się do ruchu. Kto ma pierwszeństwo?

Podstawą prawną wyjaśniającą to zagadnienie są art. 17 (Włączanie się do ruchu) oraz art. 18 (Obowiązki zbliżającego się do przystanku autobusowego) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.


Uprzywilejowanie bezwzględne

            Bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa autobusowi, który włącza się do ruchu z przystanku obowiązuje tylko w obszarze zabudowanym. Przystanek taki, musi być właściwie oznakowany znakiem "D-15"- przystanek autobusowy. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może wiązać się z karą grzywny w postaci mandatu w kwocie 200 zł.

            Autobus musi być dobrze oznaczony, a jego kierowca wyraźnie i zawczasu zasygnalizować manewr. W takiej sytuacji jesteśmy zobowiązani do zwolnienia, lub w razie potrzeby zatrzymania się i wpuszczenia autobusu. Zachowanie kierującego jest zależne w szczególności od odległości w jakiej znajduje się od przystanku w momencie, gdy kierujący autobusem zasygnalizował, że zamierza włączyć się do ruchu. Najbezpieczniej jest wtedy, gdy znajdujemy się w takiej odległości, że wystarczy nam zmniejszenie prędkości pojazdu, lub całkowicie możemy zatrzymać pojazd bez konieczności gwałtownego hamowania.

W praktyce nie oznacza to jednak, że kierującego autobusem traktujemy jako pojazd uprzywilejowany i bezwzględnie zatrzymujemy się. Takim postępowaniem niejednokrotnie możemy doprowadzić do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowania zdarzenia drogowego. W razie, gdy ze względu na bliską odległość od autobusu nie jest możliwe spokojne zatrzymanie pojazdu, kierujący tym pojazdem powinien jechać dalej, a kierujący autobusem powinien powstrzymać się od wykonania manewru włączenia się do ruchu.

         
Obowiązki kierowcy autobusu 


Na kierującym autobusem ciąży obowiązek upewnienia się, czy może wjechać na sąsiedni pas ruchu, lub na jezdnię. Dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierujący autobusem może rozpocząć włączanie się do ruchu. Nie przestrzeganie ciążącego na kierującym autobusem obowiązku upewnienia się, czy może bezpiecznie włączyć się do ruchu, może wiązać się z karą wynikającą z popełnienia wykroczenia polegającego na tamowaniu lub utrudnianiu ruchu.

Wątpliwości związane z tym manewrem wyjaśnił funkcjonariusz dzierżoniowskiego Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Łukasz Kaczmarek.


oprac. i fot. ELW