19 stycznia 2022 w Harcówce odbyła się prezentacja zwycięskiego projektu wieży widokowej, która stanie w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Co wiadomo o tym obiekcie? Zobaczcie wizualizacje zwycięskiego projektu oraz projektu, który zajął w konkursie architektonicznym 2. miejsce.


Wieża widokowa przy Harcówce - jaka będzie?

- Wieża widokowa - wierzymy w to głęboko - stanie przy Harcówce do końca 2022 roku. To bardzo ważny projekt, dlatego uznaliśmy - mam na myśli architekta miejskiego pana Lecha Walusiaka i urbanistę miejskiego pana Roberta Szymalę - że budowa musi być poprzedzona konkursem architektonicznym - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Wieża ta należy do grupy czterech wałbrzyskich projektów turystycznych, które otrzymały dofinansowanie dla gmin górskich (o czym pisaliśmy m.in.: Wałbrzych: 8 mln na wieżę w Parku Sobieskiego, kopalnię i Palmiarnię).

- Rozpisaliśmy konkurs, który został rozstrzygnięty przez zespół konkursowy, którego przewodniczącym jest pan Lech Walusiak - dodaje włodarz Wałbrzycha. Konkurs rozpisano w maju 2021. W pierwszej edycji zgłosił się jeden projektant z jedną pracą konkursową, co więcej praca ta nie spełniała wszystkich wymagań przewidzianych regulaminem. - Do drugiego konkursu przystąpiło pięć zespołów. Ponownie dwie prace nie spełniły w pełni warunków konkursu i ocenie podlegały jedynie trzy prace. Z nich dwie zostały nagrodzone - zaznacza Lech Walusiak. Obie wzmiankowane koncepcje przedstawiają wizualizacje poniżej, do realizacji przyjęto najwyżej punktowany projekt.

Nagrodzone pracownie uzyskały nagrody pieniężna, a zwycięzca który wzbogacił się o 15 tys. zł zostanie poproszony o wykonanie projektu wykonawczego wieży, a także nadzorowanie jego wykonania. - Rozpoczynamy teraz negocjacje z autorami zwycięskiej propozycji na temat kosztów projektowania, no a później czeka nas realizacja. Wydaje się - patrząc na entuzjazm zespołu - że szybko projekt powstanie i chcielibyśmy szybko tę wieżę zbudować. To nie jest konstrukcyjnie czy wykonawczo bardzo skomplikowana praca - dodaje Roman Szełemej.  Projekt ma powstać już w najbliższych miesiącach, a samo wykonanie wieży - jeśli sprawnie uda się wyłonić wykonawcę - ma być zakończone jeszcze w tym roku.


Co wiadomo o wieży przy Harcówce jeszcze przed powstaniem projektu?

- Wieża zostanie zbudowania powyżej schroniska Harcówka, pomiędzy tym obiektem a zbiornikiem wyrównawczym na wodę położonym na Górze Powstańców (497 m n.p.m.);
- wieża ma być iluminowana nocą podobnie jak Wieża Ekologiczna przy Starej Kopalni - STARA KOPALNIA - TAK WYGLĄDA ŚRÓDMIEŚCIE Z WIEŻY (FOTO);
- wieża ma mieć wysokość 34 metrów i na tej wysokości ma się znajdować ostatni, szósty taras widokowy;
- wykonana będzie na planie sześciokąta foremnego z ocynkowanej stali, otoczona będzie "przezierną" siatkę z oknami widokowymi;
- będzie mieć dwukondygnacyjną bazę oraz 6 symetrycznych, równomiernie rozmieszczonych tarasów widokowych na różnych wysokościach, zwieńczona ostatnim tarasem, z którego prezentować się panorama miasta i okolicznych gór;
- trzon wieży ma być dostępny dzięki schodom, a w przyszłości podczas drugiego etapu prac zaopatrzony w windę osobową;
- wieża nawiązuje do przemysłowej tradycji miasta, przypomina trochę wspominaną wyżej Wieżę Ekologiczną przy Starej Kopalni, czy też kominy kopalniane lub wieże chłodnicze przy koksowni.


Wieża widokowa przy Harcówce - jaka będzie?

- Nagrodzona praca przedstawia wieżę składającą się z dwóch elementów: dwukondygnacyjnej bazy, na którą jest dostęp bezpośrednio z terenu poprzez schody i pochylnie; a także trzonu. Wieża zaprojektowana jest na planie sześciokąta foremnego, cała ma być ze stali, elementy konstrukcyjne są ocynkowane, a zewnętrzna warstwa osłonowa z siatki korten naturalnie rdzewiejącej. Jest zaprojektowana na bazie sześciu słupów rurowych, na które nanizane jest sześć tarasów widokowych - wylicza Lech Walusiak i dodaje, że baza wieży ma pełnić dodatkowo funkcję wypoczynkową.   

- Ta koncepcja wieży widokowej była dla naszego zespołu szczególna. Wieża wałbrzyska ze względu na swoją lokalizację była dla nas zupełnie nowym wyzwaniem, bo jest to wieża miejska choć położona w parku, to wpisuje się w panoramę miasta. Dla nas ten wątek miał kluczowe znaczenie i podczas pracy przyglądaliśmy się już istniejącym obiektom architektonicznym, wieżom, wykuszom, architekturze miasta. Stąd zdecydowaliśmy, by ta wieża miała taką zdyscyplinowaną, geometryczną formę. Biorąc pod uwagę tradycje przemysłowe miasta również zależało nam żeby ta wieża oddawała również ten charakter miasta stąd właśnie takie połączenie materiałów i formy - mówi autorka koncepcji wałbrzyskiej wieży z ISBA Grupy Projektowej sp. z o.o. z Wrocławia.
Równomiernie ułożone tarasy widokowe będą zachęcały do wspinania się wyżej aż do szczytowej, szóstej platformy. - Zależało nam na tym, aby ta podróż wieżą była podobnym wrażeniem jak podróż parkiem, tylko w pionie. Chodziło nam o stopniowanie napięcia i wrażeń widokowych tak aby z ostatniego podestu obejrzeć całą panoramę miejską - dodaje przedstawicielka wrocławskiej grupy. Według projektujących baza wieży ma zaś stanowić dodatkowy "plac miejski", czyli przestrzeń rekreacyjną i wypoczynkową.   


Co mówi koncepcja architektoniczna? I jakie zastosowane zostaną rozwiązania projektowe:


I miejsce w konkursie architektonicznym zdobyła: ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o. z Wrocławia, 76,8 punktów

Nowa wieża widokowa położona jest na jednym z tarasów Parku Sobieskiego. Projektowany obiekt złożony jest dwóch integralnych elementów. Pierwszym jest dwupoziomowa BAZA tworzona przez pierwszą platformę z obwodowym tarasem widokowym, drugim – posadowiona na platformie WIEŻA.

Pierwszy element – BAZA – stanowi jednocześnie strefę wejściową całego założenia.
Zarówno BAZA, jak i WIEŻA zostały zaprojektowane na planie sześciokąta foremnego.  BAZA, stanowiąca najniższy poziom WIEŻY, odpowiadający wysokościowo sąsiadującej części parku, ukształtowano w postaci dużej platformy, tworzącej zawieszony plac lekko unoszący się ponad przyległym terenem i sąsiadującymi alejkami parkowymi.

Z alejek na platformę prowadzą z jednej strony schody, z drugiej zaś łagodna rampa. Wejścia na platformę usytuowano z „boku” wieży – tak, aby frontowa część BAZY stanowiła strefę wyłącznie widokową.Z poziomu platformy bezpośrednie wejście (zaopatrzone w system kontroli dostępu) prowadzi do części WIEŻY. Dodatkowe schody umożliwiają dostęp na drugi taras widokowy, a winda zapewnia dostęp także osobom z niepełnosprawnością ruchową. Z poziomu drugiego tarasu zapewniono możliwość wejścia na WIEŻĘ poprzez podest, z zapewnieniem
kontroli dostępu.


Dolna część obiektu – BAZA – z rozbudowaną platformą i tarasem, poza funkcją widokową tworzy dodatkowy plac – miejsce spotkań i wypoczynku, nawiązując do zlokalizowanego poniżej tarasu przy Harcówce.

Górna
część obiektu WIEŻA została rozwiązana funkcjonalnie jako sekwencja 6 równomiernie rozmieszczonych w pionie obwodowych tarasów widokowych, opartych na rzucie sześciokąta foremnego.

Tarasy lewitują w powietrzu, optycznie „oderwane” od centralnego, mieszczącego klatkę schodową, trzonu. Równomiernie nanizane na trzon tarasy zapewniają stopniowanie wrażeń widokowych od tych z pierwszych poziomów, mocno „zanurzonych” w koronach drzew, gdzie tylko jedno „okno” otwiera się na Śródmieście, poprzez coraz wyższe – odsłaniające coraz szersze kąty widzenia, aż do najwyższego, szóstego podestu z panoramicznym już widokiem na całą okolicę. Kolejne platformy stają się również kontynuacją Parku w pionie, przedłużeniem alejek z ławkami parkowymi wzbogaconymi o zapierające dech w piersiach widoki.Charakter architektury WIEŻA jest dwoisty. Z jednej strony introwertyczny – WIEŻA pokryta jest w całości przezierną siatką, która tworząc jej formę, izoluje i chroni, z drugiej zaś – ekstrawertyczny – jest to forma otwarta i transparentna – pozwalająca na stały kontakt z otoczeniem. Dodatkowo – otaczająca wieżę siatka na poziomie każdej platformy jest z jednej strony wycięta, na każdym z podestów jest to inny kierunek otwarcia. Najwyższy taras, powyżej poziomu balustrady, jest całkowicie otwarty, zapewniając pełny
panoramiczny widok.

Wieża została zaprojektowana w konstrukcji stalowej. Wewnętrzna część WIEŻY oraz BAZA pozostawiona jest w naturalnym kolorze stali ocynkowanej, natomiast zewnętrzna powłoka wieży zaprojektowana jest z siatki cięto-ciągnionej wykonanej z blachy kortenowskiej. Dzięki rdzawemu odcieniowi obiekt wtopi się w otaczający drzewostan harmonizując z kolorystyką dachów otaczającego miasta.

Konstrukcję wieży stanowi trzon złożony z sześciu słupów fi
300 mm ustawionych na planie sześciokąta foremnego.

Słupy posadowione są na żelbetowej płycie fundamentowej o grubości ok. 120.0 cm. Do płyty fundamentowej mocowane jest także konstrukcja BAZY. Wewnątrz sześciokąta tworzonego przez słupy a mocowana jest konstrukcja klatki schodowej ze stopnicami ze stalowej kraty pomostowej.Podesty
widokowe mocowane wspornikowo po zewnętrznej stronie trzonu. Konstrukcja podestów pokryta nawierzchnią z kraty pomostowej odsunięta jest od centralnego trzonu o około 80.0 cm podkreślając wrażenie lekkości i zawieszenia w przestrzeni. Bezpieczeństwo zapewnia obustronny welon z siatki cięto-ciągnionej.


Wieża wraz z platformą harmonijnie wpisują się w układ istniejących alejek parkowych. Z jednej strony z alejki prowadzona jest rampa o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 5%, z drugiej zaś schody terenowe. BAZA Wieży ulokowana ponad Harcówką stanowi kontynuację i uzupełnienie założenia parkowego Parku Jana III Sobieskiego.Budowa wieży wymaga wycięcia drzew – wynika to zarówno z przyczyn funkcjonalnych, jak również z przepisów przeciwpożarowych. Wycinka powinna być minimalna – głównie w obszarze wieży w promieniu 10 m. Prace projektowe zostaną poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej określającej parametry istniejącego drzewostanu oraz warunki uzyskania decyzji na wycinkę.


Szacunkową kwota na realizację inwestycji według
przedstawionej koncepcji architektonicznej wynosi: 3,8 mln zł brutto.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi: 200 tys. zł brutto
.Wieża widokowa przy Harcówce - drugie miejsce w konkursie

2. miejsce w konkursie na koncepcję architektoniczną zajęła wieża widokowa INFRA-TEL sp. z o.o. z Rybnika, 67,8 punktów. W zawiązku z uzyskaną niższą punktacją, projekt ten nie będzie wdrażany.O tej inwestycji pisaliśmy już wcześniej:
oprac. Elżbieta Węgrzyn
Wizualizacje i materiały - UM Wałbrzych