Nasi sąsiedzi starają się o wybudowanie kompleksu basenów. Jak to wygląda obecnie?