Trwa przebudowa fragmentu popularnej drogi prowadzącej z Białego Kamienia na Chełmiec. Prace na drodze leśnej w Leśnictwie Biały Kamień zleciło Nadleśnictwo Wałbrzych.

Każdego roku Nadleśnictwo Wałbrzych współfinansuje kilka remontów lokalnych dróg i położonych blisko terenów leśnych współpracując z lokalnymi gminami. Nadleśnictwo odtwarza też zniszczone drogi leśne na swoim terenie. Jedną z większych tegorocznych inwestycji jest  „Przebudowa fragmentów drogi leśnej nr 220/213 w Leśnictwie Biały Kamień”. - Remontowany jest 3,6 km fragment głównej drogi leśnej prowadzącej z ul. Piasta za "czarnym mostem" ku górze Chełmiec. Zadanie przygotowania drogi do celów przeciwpożarowych kosztujące nieco ponad 1,3 mln zł brutto podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy z nich ma zostać zakończony w tym roku w grudniu, drugi natomiast w przyszłym roku w czerwcu - mówi Marek Nogawka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych. Po zakończeniu prac spacerujący żółtym szlakiem dostrzegą różnicę. 

Zakres prac obejmuje roboty ziemne, czyli m.in. mechaniczne ścinanie poboczy, oczyszczanie rowów z namułu i wykonanie nowych rowów, naprawy dróg gruntowych, wykonanie koryta drogi i wywózka oraz rozplantowanie gruntu. Prowadzone są też prace nawierzchniowe polegające na przywózce kruszywa i tłucznia kamiennego oraz naprawie oraz montażu drewnianych wodopustów. Zaplanowano też wykonanie odwodnienia w postaci wykopów, wykonania przepustów rurowych pod zjazdami.
Planowane jest też wykonanie poszerzonych fragmentów drogi na tzw. mijanki. Przetarg na prace wygrała forma Budosprzęt Wałbrzych Sp. z o.o.

W ostatnich miesiącach nadleśnictwo remontowało też ok. 600-metrowy fragment drogi przeciwpożarowej przy Osiedlu Konradów.

O wcześniejszych inwestycjach leśników piszemy w - LEŚNICY BUDUJĄ DROGI REGIONU

Elżbieta Węgrzyn