Po otwarciu wież widokowych na Trójgarbie i Borowej turyści zastanawiali się, kiedy będzie udostępniona wieża na Chełmcu. Czy planowany tam remont oznacza wyłączenie jej ze zwiedzania? Co idzie do renowacji? I przy okazji przypominamy, jaki bywa w maju widok z wieży.


Wieża do remontu

W piątek 15 maja został wyłoniony wykonawca planowanego remontu wieży widokowej. Będzie nim Kaer Group Krzysztof Radziwon z Kościerzyna, który zobowiązał się wykonać go za 85 485 zł brutto.

- W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z wykonawcą, który szybko ma rozpocząć prace, a te potrwają około 2 miesięcy. Prace będą dość skomplikowane, obejmą trzy dachy, dwie ściany, schody zewnętrzne i wyłaz na wieżę. Remont ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie obiektu przez dalszą dewastacją i poprawienie kwestii bezpieczeństwa i komfortu odwiedzających - mówi Andrzej Gniatkowski, opiekujący się wieżą z ramienia Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Zakres prac:
Turyści bez wieży?


Remont wcale nie oznacza, że wstępu na wieżę nie będzie. Wręcz przeciwnie, w miniony weekend wieża po raz pierwszy została próbnie otwarta dla turystów, co spotkało się z ich dużym odzewem.

- Od ubiegłego tygodnia wieża jest otwarta od piątku do niedzieli w godz. 10.00 - 18.00 zgodnie z zasadami obowiązującymi z powodu ogłoszonej pandemii. Maksymalnie dwie osoby mogą być na wieży, cztery w kawiarni, a pozostali oczekują na zewnątrz. Oczywiście, powinno się mieć maseczki, rękawiczki, ale mamy przygotowany płyn do odkażania i maseczki. W ubiegły weekend przewinęło się u nas około tysiąca osób - byli turyści, którzy zbierają pieczątki Korony Gór Polski, były też piknikujące rodziny. W poniedziałek wywieźliśmy 14 120-litrowych worków śmieci - mówi przedstawiciel gminy. A my przy okazji przypominamy apel leśników, żeby śmieci w miarę możliwości zabierać w górach ze sobą: WAŁBRZYCH: PANDEMIA, SUSZA I JESZCZE JEDNA PLAGA W LASACH.Brak wody i warunki związane z pandemią uniemożliwiają tradycyjny już na Chełmcu poczęstunek kawą i herbatą, ale w przyszłym tygodniu ma się tam pojawić firma, która zamontuje samoobsługowy automat serwujący kawę, herbatę, napoje i słodycze, będzie więc namiastka kawiarni. A remontu nie trzeba się obawiać.

- Remontowane będą zewnętrzne części wieży - ściany, schody, ale w ich przypadku można zmienić kierunek zwiedzania, dwa dachy są bezkolizyjne, a remont dachu na platformie może oznaczać góra dzień czy dwa przestoju i tylko on może na chwilę zablokować ruch. Zaplanujemy to tak, żeby w jak najmniejszym stopniu utrudniać życie turystom - zapewnia Andrzej Gniatkowski.Przypomnijmy, że na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 6 marca 2019 roku administrujące szczytem Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej zostało zobowiązane do oddania gminie Szczawno-Zdrój działki wraz z wieżą widokową znajdującą się na szczycie Chełmca. Jak informował szczawieński magistrat, g
łównym powodem wystąpienia o zwrot nieruchomości było niewywiązywanie się z zawartej z gminą umowy – co znalazło potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku. Stowarzyszenie zobowiązane było m. in. do kompleksowego remontu wieży i zagospodarowania terenu. Sąd stwierdził, że stowarzyszenie tylko częściowo zrealizowało te zapisy.O Chełmcu i sprawie jego przejęcia pisaliśmy:
CHEŁMIEC: CO SIĘ DZIEJE W JEGO LASACH? CZY ZNIKNĄ? (FOTO)


Tekst i foto (archiwalne, maj 2019): Magdalena Sakowska
Zdjęcia wnętrza wieży użyczone: Andrzej Gniatkowski