Dolnośląski Zarząd Parków Krajobrazowych zaprasza turystów na nową ścieżkę edukacyjną w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Jest to jeden z najpiękniejszych Parków DZPK ze względu na walory widokowe, liczne zabytki, cenne siedliska roślin i zwierząt, o czym można się dowiedzieć z nowych tablic edukacyjnych.Za najbardziej „dziki”, bo najmniej zagospodarowany region parku uchodzi Masyw Dzikowca i Lesistej Wielkiej. Tu mamy mniej zabytków, za to bliski kontakt z najmniej przekształconą przyrodą. I unikatową budowę geologiczną. Jak czytamy w informacji DZPK oddziału wałbrzyskiego:


„Mało kto wie, że ten rejon Sudetów to jeden z lepszych w Polsce przykładów intensywnego wulkanizmu, jaki zachodził tu miliony lat temu. Wulkaniczne skały tworzące Masyw Lesistej są odpowiedzialne za istnienie unikatowej w skali kraju atrakcji geologicznej – słynnych niegdyś szczelin wiatrowych. Ta wielka osobliwość przyrodnicza już na początku XX wieku objęta została ochroną jako jeden z pierwszych w Sudetach pomników przyrody. Dlatego też postanowiono tutaj umieścić serię tablic informacyjno-edukacyjnych, przybliżających odbiorcom w różnym wieku walory przyrodnicze i krajobrazowe samego masywu oraz bogatych w dziedzictwo kulturowe terenów przyległych."


Wiele ciekawych elementów przyrody zostało pokazanych na trasie poprzez serię 20 tablic informacyjnych opisujących np. siedliska (takie jak łąki bagienne i kilka typów siedlisk leśnych), zbiorniki małej retencji, uprawy leśne, atrakcje geologiczne, takie jak szczeliny wiatrowe i inne cenne przyrodniczo obiekty.


EKO-Ścieżka to także miejsce przystosowane do ekologicznego spędzania wolnego czasu. W specjalnej bazie zorganizowanej na tzw. Polanie Harcerskiej przygotowano miejsce na ognisko oraz ławo-stoły, przy których można odpocząć lub (w przypadku grup zorganizowanych) odbyć lekcję ekologii w specjalnej eko-klasie.

EKO-Ścieżka to wspólna inicjatywa kilku instytucji chcących udostępnić i pokazać szerszemu odbiorcy walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe Masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej, jednej z mniej znanych części – wyjątkowych pod wieloma względami – Gór Kamiennych. Inicjatorem jej powstania jest samorządowy gospodarz terenu czyli Urząd Gminy w Mieroszowie, który pozyskał wsparcie kilku podmiotów. Główni partnerzy projektu to Fundusz Toyoty, który wsparł inicjatywę finansowo, gospodarz lasów czyli Nadleśnictwo Wałbrzych odpowiedzialne za infrastrukturę ścieżki oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych, który poza wsparciem finansowym projektu przygotował tematykę stanowisk oraz opracował projekt tablic – merytorycznie i graficznie.

Cały szlak ma ok. 9 km długości i w większości biegnie drogami leśnymi; przejście trasy nie jest wymagające. Początek i koniec znajduje się w dawnym kamieniołomie trachyandezytów w Unisławiu Dolnym – tuż przy drodze krajowej nr 35.