Pięćdziesiąt zrewitalizowanych tras wspinaczkowych, do tego piętnaście całkiem nowych. Brzmi ciekawie - gdzie i kiedy?


Jak zawiadamia starostwo powiatowe w Kamiennej Górze, samorządowcy testowali już rewitalizowane trasy wspinaczkowe na Spękanych Skałach w Miszkowicach koło Lubawki. W ramach projektu "Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim" realizowanego przez powiat kamiennogórski rewitalizacji poddanych zostanie 50 istniejących tras wspinaczkowych na tych skałach.

Lokalizacja i liczba tras wspinaczkowych:

1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki - Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.
2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka - Lubawka. Powstanie 7 nowych tras wspinaczkowych.
3. Spękane Skały - Miszkowice. 50 istniejących tras wspinaczkowych poddanych zostanie rewitalizacji.
4. Kamieniołom pod Pustelnią - Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.
 
Projekt ma na celu "uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza poprzez zagospodarowanie istniejących rejonów wspinaczkowych oraz stworzenie nowych rejonów  wraz z infrastrukturą turystyczną". W jego ramach zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych prac, by umożliwić bezpieczne uprawianie wspinaczki na naturalnych obiektach skałkowych usytuowanych na pograniczu polsko-czeskim oraz promocję wspólnej oferty turystyki wspinaczkowej. Trasy mają mieć różny stopień trudności, zamontowane na nich będą oznaczone punkty asekuracyjne. Przy wyznaczonych trasach mają zostać zamontowane tablice z ich opisem, ustawione zostaną wiaty dla odwiedzających.

Wykonano już między innymi prace polegające na oczyszczaniu terenu na Zadziernej nad Zbiornikiem Bukówka w Lubawce, gdzie pojawi się siedem nowych tras wspinaczkowych.

Całkowity koszt projektu wynosi 26 180,23 euro. Dofinansowanie 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa, 10% wkład własny. Projekt ma być zrealizowany do końca 2019 r.


Opr. MS
Foto: ilustracyjne