Co takiego zmieni się w najbliższych miesiącach w Podziemnym Mieście Osówka?


W piątek 21 września burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał umowę z firmą VIKAL z siedzibą w Świebodzicach na wykonanie zadania pn. „Tajemnice Militarnych Podziemi – zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni”. Wartość podpisanej umowy wynosi 317.733,60 zł. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest na 31 maja 2019 r.Ogólna wartość polsko-czeskiego projektu wynosi 1.798.507,69 euro (ok. 7.553.732,30 zł). Wartość zadania, które zrealizowane zostanie w gminie Głuszyca to ok. 1.735.482,00 zł, przy dofinansowaniu 85% ogólnej wartości projektu.

Przypominamy, że w ramach projektu wykonane zostanie wejście do sztolni wraz z modernizacją i rozbudową ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka. Turyści zwiedzający Osówkę zobaczą nowe wystawy multimedialne, ciekawe ekspozycje i nowoczesne prezentacje tajemnic militarnych związanych z obiektem. Projekt zakłada również montaż nowoczesnego oświetlenia ekspozycji.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

Partner wiodący to miasto Rokytnice w Górach Orlickich. Inni partnerzy: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Stachelberg, z.s., miasto Trutnov, gmina Głuszyca i gmina miejska Kamienna Góra. Okres realizacji - do 31.12.2019.Działania projektu:

- odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách;
- budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov;
- zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca;
- budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra.

Czytaj też:
W GŁUSZYCY I OKOLICACH POWSTAWAŁ FILM (FILM)
W OSÓWCE ZACZYNAJĄ KOPAĆ
ZAMEK KSIĄŻ - WYKONAWCA KLATEK SCHODOWYCH DO SZTOLNI WYŁONIONY
WALIMSKIE SZTOLNIE ZESKANOWANE (FOTO)
NAUKOWCY O SZTOLNIACH WALIMSKICH


Opr. MS
Foto użyczone: urząd miasta i gminy Głuszyca