Zmiany w Osówce są jednym z motywów przewodnich dużego polsko-czeskiego projektu o charakterze turystycznym.


Głównym celem projektu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w postaci pozostałości zabytkowych obiektów militarnych pochodzących z lat 30. i 40. XX wieku oraz zaoferowanie turystom nowego polsko-czeskiego produktu transgranicznego pn. „Wędrowanie po zabytkach militarnych”. Projekt dotyczy udostępnienia tego potencjału poprzez przywrócenie niektórych części obiektów do stanu pierwotnego, odbudowę i budowę wejść, dróg dojazdowych i miejsc postojowych, a także stworzenia nowej ekspozycji na trasie zwiedzania.

Partner wiodący to miasto Rokytnice w Górach Orlickich. Inni partnerzy: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Stachelberg, z.s., miasto Trutnov, gmina Głuszyca i gmina miejska Kamienna Góra. Budżet: łącznie (100%) 1 777 272,69 euro. Okres realizacji do 31.12.2019.

Działania projektu:

  • odbudowa dawnego schronu artyleryjskiego będącego elementem grupy warownej Hanička w Rokytnicy v Orlických horách;
  • budowa nowego obiektu służącego do wyjścia z podziemi oraz udrożnienie korytarzy łączących istniejącą trasę w twierdzy Stachelberg koło Trutnova, budowa parkingu Babí w pobliżu Stachelbergu przez Miasto Trutnov;
  • zagospodarowanie podziemi i sztolni w Podziemnym Mieście Osówka w gminie Głuszyca;
  • budowa drogi dojazdowej, miejsc postojowych oraz Centrum Informacji Turystycznej na terenie kompleksu ARADO – Gmina Miejska Kamienna Góra;
  • kampania marketingowa na portalach społecznościowych, w formie spotów wideo, map, warsztatów, presstripów i konferencji kończącej projekt.                
Opr. MS
Foto: sztolnie w Górach Orlickich - www.euro-glacensis.cz