Od 1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawiło się 10 nowych miast, jedno z nich leży w regionie wałbrzyskim. Warto je odwiedzić - prezentujemy zdjęcia zrobione jeszcze wsi dziś będącej już miastem.


W latach 1975–1998 wieś Kamieniec Ząbkowicki administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego, a od stycznia dołączyła ona do grona miast. 29 grudnia 2020 podczas uroczystości wręczenia nadania praw miejskich dziesięciu miejscowościom poznaliśmy dziewięć innych miejscowości, które 1 stycznia 2021 r. uzyskają status miasta.

Poza Kamieńcem Ząbkowickim (woj. dolnośląskie) są to: Goraj i Kamionka (woj. lubelskie), Sochocin, Solec nad Wisłą i Wiskitki (woj. mazowieckie), Dubiecko (woj. podkarpackie), Wodzisław (woj. świętokrzyskie) oraz Budzyń i Koźminek (woj. wielkopolskie).

Szczypta historii

Kamieniec Ząbkowicki usytuowany jest na Podgórzu Sudeckim w tak zwanej „niecce kamienieckiej” – pradolinie Nysy Kłodzkiej. Posiada duży węzeł kolejowy łączący Wrocław z Pragą oraz Nysę z Legnicą, dzięki czemu jest tu dogodne połączenie z miejscowościami z całego kraju oraz zagranicą.

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Kamieńca Ząbkowickiego pochodzą z neolitu (epoka kamienia). Pierwsza wzmianka o Kamieńcu pochodzi z Kroniki Kosmasa z roku 1096, kiedy to Książe czeski Brzetysław najechawszy Śląsk, zburzył położony nad Nysą Kłodzką gród warowny Bardo. Nieco dalej na wschód od Bardo wybudował gród osadzony na skale a przy nim kaplicę św. Prokopa.

Od tejże skały wziął on swoją nazwę – Kamieniec. Podobną wiadomość przekazuje Kronika Śląska, wspomina o tym fakcie również Jan Długosz. Dogodne położenie czyniło z Kamieńca ważną strategicznie warownię. Jak podaje Gall Anonim, na mocy układu zawartego pomiędzy Bolesławem Krzywoustym a księciem czeskim Borzywojem Kamieniec dostał się w ręce polskie jako gwarancja dotrzymania układu. Krzywousty przebywał w grodzie kamienieckim w momentach zagrożenia najazdem obcych wojsk.Spacerem przez Kamieniec Ząbkowicki

Odwiedziliśmy Kamieniec Ząbkowicki tego lata. Miejscowość licząca niemal 5 tys. mieszkańców rozrasta się o nowe domy i niewielkie osiedla. Z uwagi na położenie i dobre skomunikowanie z Wrocławiem chętnych do osiedlenia się tu nie brakuje.


W Kamieńcu Ząbkowickim warto odwiedzić m.in.:

Kościół ewangelicki, XIX w.Zespół pałacowy, z drugiej połowy XIX w. uznany za jeden z najpiękniejszych nie tylko w naszym regionie, ale i kraju,
Mauzoleum Hohenzollernów znajdujące się w kompleksie leśnym otaczającym pałacKompleks klasztorny cystersów

Nawet lokalne przedszkole przy ul. Dworcowej ma wiele uroku.
Łącznie, z 10 nowymi, w naszym kraju są już 954 miasta.

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn