Wieże widokowe przyciągają turystów jak magnes, właśnie powstała koncepcja wybudowania kolejnej - na Małej Sowie. Wieża "Spacer w koronach drzew", to coś, czego nie ma jeszcze w okolicy Wałbrzycha. Sprawdziliśmy, na ile to realny projekt i kiedy taki obiekt mógłby powstać.

Dzikowiec - spacer w chmurach

Obserwujemy wszystkie doniesienia o planowanych nowych punktach widokowych i budowie wież w bliższej oraz dalszej okolicy Wałbrzycha. W ostatnich tygodniach w gminach powiatu wałbrzyskiego powstały dwie koncepcje budowy na szczytach gór wież - o formie niemającej swoich odpowiedników w naszym regionie.

W lutym ustaliliśmy, że władze Boguszowa-Gorc planują, by na szczycie Dzikowca Wielkiego 836 m n.p.m. powstał kompleks  z najwyższą wieżą widokową w regionie przypominającą czeski "spacer w chmurach" na Dolni Moravie. To propozycja, by rozruszać istniejącą kolej linową na stoku i ściągnąć turystów na Dzikowiec przez cały rok. Pisaliśmy o tym - DZIKOWIEC: SPACER W CHMURACH I NAJWYŻSZA WIEŻA W REGIONIE?
Spacer w koronach drzew na Małej Sowie

Tymczasem w kwietniu 2020 Rada Gminy Walim po długich przygotowaniach i konsultacjach przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027, w której podkreślono, że turystyka to priorytet, jej rozwój to cel strategiczny i najważniejszych kierunek rozwoju gminy, a także szansa dla lokalnych gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych oraz hoteli. Dla tej gałęzi gospodarki konieczne są nowe atrakcje, ich katalog i planowane w związku z ich stworzeniem inwestycje wymieniono w strategii jako listę istotnych działań na najbliższych siedem lat. Dwie pierwsze inwestycje pojawiające się w tym dokumencie dotyczące turystyki odnoszą się do Małej Sowy, są to:
− Budowa wieży widokowej na Małej Sowie
− Budowa kolei linowej na Małą Sowę z zapleczem na terenie byłych zakładów lniarskich
Przypominamy, że Mała Sowa, czyli wzniesienie o wysokości 972 m n.p.m. będące drugim co do wysokości punktem Gór Sowich po Wielkiej Sowie 1015 m n.p.m., przez które to z Walimia biegnie żółty szlak turystyczny. Wzniesienie to położone jest w Parku Krajobrazowym Gór Sowich.
Wybudujemy wieżę... wierzę, wierzę, wierzę...


- Strategia została przyjęta 28 kwietnia 2020 przez Radę Gminy i dotyczy najbliższych lat. Każdego roku nasz zespół będzie sprawdzać stopień realizacji tych zadań. W przypadku strategii, tak jak w życiu zawsze planuje się ponad miarę, albo planuje się rzeczy nierealne do zrealizowania. Podobnie jak poprzednią naszą strategię przygotowywał zespół i nikt nikomu nie podcinał skrzydeł, a wszystkie pomysły zostały przyjęte - mówi Aleksandra Ignaszak, wykonawca strategii, sekretarz Gminy Walim i przewodnicząca opracowującego ją zespołu. Z poprzedniej strategii część planów nie przeszła poza etap koncepcyjny i nie została zrealizowana jak np. pole golfowe... ale, jak szacuje nasza rozmówczyni niemal wszystkie z zapisanych zamierzeń z wcześniejszej strategii została jednak przekuta w realne działania.
Przypomnijmy choćby: ZAGÓRZE ŚLĄSKIE: CENTRUM TURYSTYCZNE Z AKWARIUM JUŻ ZAPRASZA [ZDJĘCIA]
JEZIORO BYSTRZYCKIE: TYSIĄCE LUDZI NA OTWARCIU KŁADKI (FOTO)
ZAMEK GRODNO I OKOLICE - TRWAJĄ INTENSYWNE PRACE (FOTO)
Podobnie może być z realizacją w przypadku strategii na lata 2020 - 2027. Co więcej, jako że wieża na Małej Sowie rozbudza wyobraźnię mieszkańców to świadczy o wadze tego zadania. - W ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących wieży na Małej Sowie grupa ludzi stwierdziła, że po co nam mała zwykła wieża. Zróbmy taką oryginalną, w koronie drzew z platformą, żeby można było pomiędzy koronami drzew chodzić. I oto jest to zadanie - opowiada Ignaszak i zaznacza, że Walim realizuje tylko projekty oryginalne, nigdy przeciętne.
Skąd pomysł na spacery w koronach drzew?

Inspiracją rozbudzającą wyobraźnię walimian jest ścieżka w koronach drzew z czeskiej miejscowości Janské Lázně. Położona w lesie Karkonoskiego Parku Narodowego trasa ścieżki edukacyjnej ma długość ponad 1300 metrów, a jej największą atrakcją jest wysoka na 45 metrów wieża widokowa. W podziemiu tej drewnianej wieży znajduje się centrum edukacyjne, które przedstawia system korzeniowy rosnących w tej okolicy nawet 150 letnich drzew. - Byłam na takiej platformie i wiem, jak wspaniale reagują na taką propozycję dzieci. Myślimy o tym, by wykonać u nas lekką konstrukcję i zacząć o tym myśleć już po pandemii zaraz po zakończeniu naszego Akwarium - zaznacza wykonawca strategii. Turyści podążający na Wielką Sowę przez Małą Sowę mogliby wstępować na nową, ciekawą konstrukcję i poznawać życie naszych drzew, podobnie jak obserwują ryby z Jeziora Bystrzyckiego w Akwarium w Zagórzu Śląskim.

Co z koleją?

Budowa kolei linowej na Małą Sowę z zapleczem na terenie byłych zakładów lniarskich to zadanie na dobrą sprawę prowadzone od lat. - To jest proces, który trwa wiele lat, my staramy się przejąć ten teren i być może uda się nam to i stworzymy to zaplecze, jednak nie uda się to bez rozwiązania problemów własnościowych będących częściowo poza nami i bez inwestora, bo to drogie przedsięwzięcie. I tak po kolei... Część z wymienionych w strategii planów jest już częściowo zrealizowana jak podświetlenie Zamku Grodno. Ono jest, ale nie jest wystarczające, natomiast do wykonania części z nich jak w przypadku kolei linowej potrzebne są sprzyjające okoliczności i inwestor - zaznacza sekretarz.
Jako przykład kwestii niezależnej od gminy podaje możliwość udostępnienia turystom krypty pruskiego ministra – twórcy matury znajdującej się na terenie gminy. Bez dobrej atmosfery i chęci współpracy parafii, na terenie której znajduje się krypta, nie ma mowy o stworzeniu takiego przyczółku, który może być mekką dla młodzieży planującej zmierzyć się z egzaminem dojrzałości. Atrakcja jest niby pod ręką... ale musi stać się produktem turystycznym za zgodą i w atmosferze aprobaty. 
Poza zadaniami dotyczącymi Małej Sowy jest też sporo innych pomysłów zawartych w strategii.

Inne walimskie recepty na turystykę

Kolejne elementy strategii, czyli inwestycje "twarde" to:
−Zakup busów elektrycznych do komunikacji lokalnej, zwiększenie przejazdów weekendowych
−Podświetlenie wieży Zamku Grodno
−Stworzenie atrakcji na bazie geotermii
−Postawienie tyrolki w Parku Jordanowskim w Walimiu
−Utworzenie atrakcji turystycznej wykorzystującej kryptę pruskiego ministra –twórcy matury
−Pozyskanie żelaznej lipy Fryderyka na potrzeby stworzenia atrakcji turystycznej
−Stworzenie oferty dla nowożeńców w kaplicy Zamku Grodno
−Ustawienie automatów do zakupu biletów do atrakcji turystycznych
−Utworzenie ścieżki zdrowia Walim – Rzeczka
−Ustawienie tablic z mapą szlaków turystycznych w miejscach publicznych
- Budowa skejt parku
−Skomunikowanie Walimia ze stacją kolejową w Jugowicach
−Stworzenie rynny (wodnej) na terenie stoku Góra Ostra w Walimiu
−Utworzenie atrakcji z wykorzystaniem starej kopalni srebra
−Wzbogacenie oferty turystycznej o szlak „sów” w gminie, „rycerzy” na Zamku - (na wzór krasnali wrocławskich)
−Wprowadzenie kamer do podglądu on-line atrakcji turystycznych
−Odrestaurowanie obiektu obsługi sztolni walimskich i sztolni
−Stworzenie atrakcji z wykorzystaniem przystanku „Walim na żądanie”
−Wyznaczenie większej liczby tras i ścieżek rowerowych
−Budowa parkingów we współpracy z lasami państwowym.A Wam, które przedsięwzięcie planowane na najbliższe lata w Gminie Walim najbardziej przypada do gustu?


Polecamy też:
WIEŻE WIDOKOWE W WAŁBRZYCHU I NAJBLIŻEJ WAŁBRZYCHA [LISTA i FOTO]


Czytaj też:
DZIKOWIEC: SPACER W CHMURACH I NAJWYŻSZA WIEŻA W REGIONIE?
KRZESZÓW: TAKI JEST WIDOK Z WIEŻY SANKTUARIUM (FOTO)
SZLAK 11 NOWYCH WIEŻ WIDOKOWYCH: WŁODZICKA GÓRA OTWARTA [FOTO]
RUPRECHTICKI SZPICZAK - WIDOKU Z TEJ WIEŻY NIE ZAPOMNICIE! (FOTO)
WIELKA SOWA - W NASZYM REGIONIE WYŻEJ SIĘ NIE DA [FOTO]


SZYB WITOLD: MNIEJSZY BRAT STAREJ KOPALNI I JEGO WIEŻA [FOTO]
MIEROSZÓW - TA WIEŻA NA RAZIE NAJMŁODSZA Z CZYNNYCH (FOTO)
DZIKOWIEC ZACHĘCA PANORAMĄ Z WIEŻY WIDOKOWEJ [FOTO]
WIEŻA NA TRÓJGARBIE: TEN WIDOK WBIJA W PODŁOGĘ [FOTO]
CHEŁMIEC - WIEŻA DO REMONTU I DLA TURYSTÓW (FOTO)

WIEŻA BOROWA: WIDOK, DOBRE WIEŚCI I MNIEJ DOBRE (FOTO)
BOROWA - TAK WYGLĄDA NOWA WIEŻA [FOTO]
WAŁBRZYCH: WIEŻA NA BOROWEJ JUŻ OTWARTA, MOŻNA WCHODZIĆ (FOTO)


WIEŻA WIDOKOWA NA KOŚCIELE W GŁUSZYCY ZAPRASZA [ZDJĘCIA]

ZAMEK KSIĄŻ - TAK WYGLĄDA ŚWIAT Z WIEŻY (ZDJĘCIA)
STARA KOPALNIA - TAK WYGLĄDA ŚRÓDMIEŚCIE Z WIEŻY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: ANNA JUŻ WKRÓTCE W NOWEJ SUKIENCE - JAKIEJ?
ŚRÓDMIEŚCIE - WIEŻA KOLEGIATY WCHODZI W NOWY ETAP (UNIKALNE ZDJĘCIA)

WAŁBRZYCH: TAKIE ŚRÓDMIEŚCIE ZOBACZYMY Z WYREMONTOWANEJ WIEŻY (ZDJĘCIA)


DOM ZDROJOWY, CZYLI GRAND HOTEL Z WIDOKIEM NA UZDROWISKO [FOTO]

KRZESZÓW: TAKI JEST WIDOK Z WIEŻY SANKTUARIUM (FOTO)
GÓRY WAŁBRZYSKIE: PLATFORMY WIDOKOWE JUŻ SĄ
GÓRY WAŁBRZYSKIE - KORYGUJEMY ZAMIESZANIE Z PLATFORMAMI (FOTO)

WIDOK Z WIEŻY ARCHIKATEDRY NA HISTORYCZNE CENTRUM (FOTO)
SKY TOWER: WIDOKI Z NAJWYŻSZEGO BUDYNKU W KRAJU [ZDJĘCIA]

Powstają kolejne wieże i punkty:

CZY PO 50 LATACH NA ŚNIEŻNIK WRÓCI WIEŻA WIDOKOWA? [WIZUALIZACJE]
PLATFORMA NA STOŻKU WIELKIM - CZY JEST JAKAŚ SZANSA? (FOTO)
BOGUSZÓW-GORCE: NOWA WIEŻA WIDOKOWA W REGIONIE. JEST POMYSŁ!
BĘDZIE 11 NOWYCH WIEŻ WIDOKOWYCH W REGIONIE (WIZUALIZACJE)?
REGION: GDZIE POJAWI SIĘ KOLEJNA WIEŻA WIDOKOWA? [WIZUALIZACJE]
KOLEJNY PUNKT WIDOKOWY POWSTANIE NA WIEŻY KOŚCIOŁA (FOTO)

JEST SZANSA NA JESZCZE JEDNĄ WIEŻĘ WIDOKOWĄ W OKOLICY?
WIELKA KOPA - ŚWIETNA WIADOMOŚĆ DLA WIELBICIELI WIEŻ WIDOKOWYCH [WIZUALIZACJE]

A to wieże historyczne:
CO TO ZA RUINA NA WZGÓRZU GEDYMINA? [FOTO]
WIEŻA JAK Z "WŁADCY PIERŚCIENI" (ZDJĘCIA)


Elżbieta Węgrzyn
UM Walim,
zdjęcia - Janské Lázně - https://www.stezkakrkonose.cz/