25 sierpnia 2016 roku w Jedlinie-Zdroju będzie spotkanie w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice - Jedlina Zdrój aż do Wałbrzycha. Ta malownicza trasa kolejowa będzie wyremontowana, dzięki temu będzie można dojechać koleją ze Świdnicy do Jedliny Zdroju.

Linia nr 285 zwana przed laty Koleją Bystrzycką łączy stację Wrocław Główny z przystankiem kolejowym Jedlina Zdrój i liczy ponad 82 kilometry. Ruch pasażerki na linii nr 285 zawieszono w 2000 roku ze względu na zły stan techniczny infrastruktury. Rewitalizacja linii umożliwi przywrócenie przewozów pasażerskich. Dzięki środkom powierzonym Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rewitalizowany będzie odcinek o długości 21,41 km na trasie Świdnica-Kraszowice - Jedlina Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i Jedlina Zdrój – Wałbrzych.

Odrestaurowana linia nr 285 będzie dawać możliwość odwiedzenia jednego z najbardziej urokliwych zakątków regionu. Tutaj na długości 21 km jest aż 23 mostów i wiaduktów, w tym 5 bardzo okazałych perełek architektury kolejowej. Linia przebiega przez takie miejscowości jak Zagórze Śląskie z zamkiem Grodno, Lubachów z jego elektrownią wodną, Walim z zabytkami historycznymi w postaci tajemniczych sztolni sztolni i Jedlinę Zdrój z jej parkami i kompleksem uzdrowiskowym. Linia będzie tez dodatkowo doprowadzała ruch do tras Wrocław-Zgorzelec oraz Jelenia Góra – Wrocław i umożliwiała szybszy dostęp do pracy, szkół i sanatoriów umiejscowionych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Na realizację projektu zaplanowano ponad 108 milionów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wniesie wkład własny wynoszący 33 398 200 zł. W ramach instrumentu ZIT AW projekt może uzyskać dofinansowanie na kwotę 74 706 500 zł. Projekt PKP PLK S.A., został zakwalifikowany do realizacji w trybie pozakonkursowym, czyli jako posiadający strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej.


Więcej na ten temat w LINIA KOLEJOWA JEDLINA KRASZOWICE - JEDLINA-ZDRÓJ REAKTYWACJA

fot. i oprac. Elżbieta Węgrzyn