A może rzucić to wszystko i zostać - przewodnikiem górskim? Radzimy, jak to zrobić.


Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III odbędzie się w dniach:

18 maja  2018 r. (piątek) godz. 10.00- część teoretyczna (pisemna i ustna)

19 i 20 maja  2018 r. godz. 8.00 – część praktyczna

Część teoretyczna egzaminu odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5 w sali 725, VII piętro.

Informacje na temat planowanej trasy egzaminu można będzie uzyskać na 14 dni przed egzaminem pod numerem telefonu 71 770 41 18 lub adresem: turystyka@dolnyslask.pl, trasa opublikowana zostanie także na stronie internetowej bip.umwd.dolnyslask.pl.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2018 r. dostarczą do Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, III piętro pok. 330, następujące dokumenty:

-  formularz zgłoszenia na egzamin,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla przewodnika turystycznego górskiego-sudeckiego kl. III (tylko osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy),

-  dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości  330,00 zł na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Getin Noble Bank nr: 85 1560 0013 2051 9462 9000 0011  z dopiskiem: egzamin na uprawnienia przewodnika turystycznego górskiego- część teoretyczna i praktyczna 18-20 maja 2018 r.

Niedostarczenie dokumentów na czas skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu. Egzaminowany musi zgłosić się
z dowodem tożsamości.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie rozpoczęte po 1 lipca 2014 roku, bądź osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego na inne pasma górskie. Organizator egzaminu nie zapewnia noclegu ani wyżywienia podczas trwania egzaminu praktycznego. Miejscowość w której przewidywany będzie nocleg zostanie podana na stronie internetowej wraz z trasą egzaminu.

Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska