Rowerzyści górscy mają powód do radości: właśnie rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę nowej ścieżki rowerowej single-track w Jedlinie-Zdroju. Znamy szczegóły.


Przedsięwzięcie nosi nazwę "Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na ścieżkę rowerową typu singletrack w Jedlinie-Zdrój - działka nr 44/12". Przedmiotem inwestycji jest utworzenie treningowej ścieżki rowerowej z elementami do ćwiczeń techniki jazdy w formie dwóch pętli o szerokości od 1 do 1,2m i długości 3199 mb. Na zakrętach szerokość może dochodzić do 2m. Celem inwestycji jest "udostępnienie terenu dla szerszych grup społecznych".

Na wzgórzach w Parku Południowym w Jedlinie-Zdroju powstanie trasa typu singletrack, łagodna, z niewielkimi kątami nachylenia w przedziale 0 - 10%. Miejscami nachylenie może dochodzić do 25%. Na trasie przewidziano przeszkody naturalne, takie jak muldy, stoliki, banda z oparciem oraz przeszkody drewniane - kładki. Nie przewiduje się wycinki drzew, jedynie przycięcie krzaków w bezpośredniej bliskości ścieżki.

- Istniejące ścieżki są wyjeżdżone naturalnie przez użytkowników i wydeptane przez pieszych i zwierzęta. Przebieg ścieżki powinien zostać poprawiony. Trudne warunki gruntowe, brak odwodnienia podłużnego i poprzecznego, duże spadki podłużne, brak właściwej nośności podłoża gruntowego sprawiają, że ścieżki te nie nadają się do jazdy - taki stan obecny opisują dokumenty przetargowe.

19 czerwca spośród 7 firm, które zaoferowały wykonanie ścieżki, urząd miasta w Jedlinie-Zdroju wyłonił wałbrzyską firmę LucBud Łukasz Pitura, która wykona zamówienie za 165 612 zł. Inwestycja ma być gotowa 30 września 2020 roku.

Trasa powstanie na dużej zalesionej działce nr 12/44, czyli na terenie Parku Południowego w Jedlinie-Zdroju, w sąsiedztwie Czarodziejskiej Góry. Oto mapa:Przewidywany zakres prac to: ręczne czyszczenie korytarza ścieżki, usuwanie gałęzi i zakrzaczeń oraz kamieni, wykorytowanie ścieżki mikrokoparką, wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego poprzez jego wygrabienie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Warstwę jezdną należy wykonać z lokalnego kruszywa o grubości ziarna 0-5 mm, grubość warstwy min 2 cm, maksymalnie 4 cm. Kruszywo należy wozić taczkami ręcznymi bądź wodzidłami o maksymalnej ładowności 500 kg. Ścieżka po wykonaniu musi zapewnić dobre odprowadzanie wody, nawierzchnia powinna być twarda, gładka, jazda po niej ma mieć charakter płynny. Jedynie odcinek, który zostanie wykonany ręcznie, może mieć nierówności i naturalne elementy typu korzenie, kamienie.


Regulamin - Rowerowy Tor Treningowy


1. Tor treningowy przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego oraz

wyczynowego użytkowania.
2. Zarządcą tras rowerowych jest Miasto Jedlina Zdrój: wszelkie napotkane przeszkody i nieprawidłowości - ewentualne uszkodzenia nawierzchni lub urządzeń - należy zgłaszać zarządcy.
3. Każdy użytkownik korzysta z toru treningowego na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna. Za ewentualne wypadki odpowiadają sami użytkownicy.
4. Rowerowy tor treningowy jazdy jest ogólnodostępny.
5. Korzystający z toru treningowego winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki
atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pieszych.
6. Na trasie rowerowej pierwszeństwo poruszania się mają rowerzyści, z tras nie mogą korzystać piesi. Nie dopuszcza się poruszania po trasach pojazdami mechanicznymi. W miejscach przecięć ze ścieżkami pieszymi pierwszeństwo mają piesi.
7. Tor rowerowy jest przeznaczony dla rowerów górskich, prosimy o przestrzeganie
następujących ustaleń:
a. jedź zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
b. przed jazdą skontroluj stan techniczny roweru,
c. śledź oznakowanie, jedź zgodnie z wyznaczonym kierunkiem,
d. zaleca się stosowanie roweru z pełnym zawieszeniem,
e. zatrzymuj się tylko w odpowiednich i widocznych miejscach,
f. jadąc w grupie utrzymuj odpowiednio duże odległości, tak by móc w czas zareagować,
g. używaj odpowiedniego ubioru i wyposażenia, używaj kasku rękawic i ochraniaczy,
h. bądź ostrożny przejeżdżając po mokrej lub niestabilnej nawierzchni,
i. zapoznaj się z przeszkodami, jeżeli nie czujesz się na siłach skorzystaj z objazdu,
j. zwracaj uwagę na innych użytkowników tras,
k. gdy kładki są mokre, korzystaj z objazdu.
8. Każdorazowy wjazd na trasę jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu. Regulamin zostanie umieszczony w widocznym miejscu przy wjeździe na trasę.
9. Tor nie będzie utrzymywany od 1 grudnia do 30 marca. W tym okresie nie zaleca się korzystania z toru.


Czytaj też:
BIKE PARK MTB W WALIMIU OTWARTY (FOTO)
WAŁBRZYCH: ŚCIEŻKI ROWEROWE - GDZIE NOWE, GDZIE PLANOWANE (FOTO)
PODZAMCZE: NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA MA JUŻ 10 LAT, ŚCIEŻKA 7 (FOTO)
WAŁBRZYCH - ŚWIDNICA: NOWA DROGA DLA ROWERZYSTÓW CORAZ BLIŻEJ (FOTO)
STADION Z NOWYMI TRYBUNAMI I DROGA ROWEROWA (FOTO)
POWSTAJĄ DROGI, ŚCIEŻKI, SCHODY, PARKINGI (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ - PODZAMCZE: REPERACJA DROGI ROWEROWEJ (FOTO)


ROWERZYŚCI: PĘTLA SIĘ ZAMYKA, CZAS NA JEDLINĘ (FOTO)
DOFINANSOWANIE NA ŚCIEŻKI ROWEROWE I PLACE ZABAW
JEDLINA-ZDRÓJ: ROWEROWE POŁĄCZENIE Z WAŁBRZYCHEM I INNE INWESTYCJEOpr. MS
Foto ilustracyjne: Dominik Hołda