Dziś, 8 września, przypada katolickie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W święta maryjne katolicy z regionu pielgrzymują do sanktuariów w Krzeszowie, Wambierzycach, w Bardzie, Sulistrowiczkach, czy na Iglicznej. Ale poza sanktuariami w Wałbrzychu i okolicy są także inne kościoły pod wezwaniem Matki Bożej, zwyczajne, a wyjątkowe. Takie jak ten w Grzmiącej u stóp Gomólnika. Dziś tam jest odpust.


Kiedy myślimy o drewnianych kościołach w naszym regionie - a zachowało się ich niewiele - pierwsze skojarzenie to słynny kościół p. w. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej. Budynek o konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu dla ewangelickiej gminy wyznaniowej powstał tu przypuszczalnie w 1577 r., zapewne w miejscu starszej budowli. Dziś jest żywym skansenem śląskiej sztuki protestanckiej, który nie został w żaden sposób zmieniony i szczęśliwie przetrwał w całości do dzisiaj. Wyposażenie wnętrza pochodzi z początku XVII w.Ale w całkiem nieodległej od Rybnicy Leśnej wsi Grzmiąca i nieco bardziej oddalonej Sierpnicy też są ciekawe przykłady drewnianej architektury sakralnej. Kościół p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Grzmiącej stoi prawie na końcu wsi, po jej zachodniej stronie – jednak zarówno sama budowla, jak i jej otoczenie są tak malownicze, że warto się tam wybrać.Świątynię wznieśli ewangelicy w drugiej połowie XVI wieku (przed 1558 r. a z tego roku pochodzi dzwon), w 1619 r. ją przebudowali (data na chorągiewce wieży - widać przebudowa była bardzo gruntowna). Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej w 1648 roku przekazano kościół katolikom, którzy wyremontowali go i dobudowali wieżę, zaś w kolejnych stuleciach wielokrotnie budowlę modernizowali. Wysoki czterospadowy dach pokryto gontem, z odgiętymi okapami, co jest charakterystyczną cechą architektury górskiej.

Inwentarz z 1666 roku wykazał, że wnętrze było bardzo ubogo wyposażone - niekompletny ołtarz, ambona, chrzcielnica, trzy dzwony na wieży. Katolicy w Grzmiącej stanowili mniejszość, a drewniany kościółek był filialny wobec parafii w Mieroszowie, a potem w Wałbrzychu. W XIX wieku przeszedł kilka remontów, kolejnych doczekał się w latach 60-tych i 90-tych - wtedy wymieniono część gontowego dachu. W 1964 roku kościół wpisano do rejestru zabytków. Po kapitalnym remoncie latem 1969 7 czerwca 1970 roku kościół poświęcił arcybiskup Bolesław Kominek. Kolejny remont miał miejsce w latach 2001-2.W nocy z 11 na 12 listopada 2005 r. okradziono świątynię. Zniknęły z ołtarza rzeźby Boga Ojca z Duchem Św. i dwóch adorujących aniołów. Skradziono też obraz olejny Najświętszej Maryi Panny z Lourdes z 1956 roku. Zlecono wykonanie replik tych rzeźb Andrzejowi Walijewskiemu z Unijowa koło Kielc. Repliki zostały ufundowane za 3000 euro dzięki ofiarności mieszkańców Grzmiącej. Po ich wykonaniu nowy ołtarz, odnowioną ambonę i prezbiterium poświęcił biskup świdnicki Ignacy Dec 1 października 2006 roku. Kościółek jest włączony do Sudeckiego Szlaku Drewnianej Architektury Pogranicza.Wokół świątyni znajduje się cmentarz otoczony kamiennym murem z bramką. Miejsce robi wrażenie. Kościółek od lat jest restaurowany przez lokalną społeczność i parafię p. w. Chrystusa Króla w Głuszycy, której obecnie jest kościołem filialnym. Jego wymiary są niewielkie, zaledwie 13,3 na 7,7 metra. Prezbiterium nie jest wydzielone z nawy. Do budowli od wschodu przylega mała zakrystia, pięć metrów kwadratowych, a od północy ogromna w stosunku do całości wieża na planie kwadratu, podstawa cztery na cztery metry.Kościół jest remontowany z datków parafian i odwiedzających, można się włączyć w kolejne planowane prace.Dziś, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w kościele obchodzony jest odpust. Zwyczajowo towarzyszy mu festyn połączony z sadzeniem różaneczników. Msze święte niedzielne w ciągu roku szkolnego o godz. 10.15.


Czytaj też:
WAŁBRZYCH NA SZLAKU SAKRALNEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ?

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ NA GÓRZE IGLICZNA (FOTO)
NIE TRZEBA JECHAĆ DO JEROZOLIMY, ABY ODWIEDZIĆ GRÓB PAŃSKI (FOTO)
KRZESZÓW I JEGO KALWARIA NAJSTARSZA NA DOLNYM ŚLĄSKU (FOTO)
WAMBIERZYCE: DOLNOŚLĄSKA JEROZOLIMA (FOTO)
NIEDALEKO NAS NAJSTARSZA W POLSCE FIGURA MARYI - MA 1000 LAT (FOTO)


Tekst i foto: Magdalena Sakowska