Gomólnik (albo Gomulnik) Mały rzeczywiście ma w sobie coś z gomółki, jest bardzo charakterystyczny, częściowo wyłysiały, na jego szczyt nie prowadzi żaden szlak, ale jak już się tam wejdzie, wrażenia zapadają w pamięć.


Gomólnik Mały (niem. Schindel Berg - 807 m n.p.m.) to wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w środkowej części pasma Gór Suchych. Położony na zachód od Głuszycy, a na południowy wschód od Jeleńca, u jego stóp leży wieś Grzmiąca. Zbudowany jest, jak większość tych gór, z permskich melafirów (trachybazaltów) należących do północnego skrzydła niecki śródsudeckiej. W jego skałach występują też baryt, mika, ortoklaz, cyrkon, kaolinit, illit, albitoligoklaz i sanidyn.Porośnięta świerkowym lasem góra
znajduje się w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Polską nazwę uzyskała 17 lipca 1949 roku. Na tym szczycie, jak i na wielu innych w naszym regionie, również około 1900 roku było schronisko - prosta drewniana budowla. Sam Gomólnik zamykający panoramę górnej części wsi Grzmiąca podziwiano z nieistniejącej już drewnianej wieży widokowej na pobliskim Jeleńcu.Burmistrz Głuszycy Roman Głód 28 września 2018 roku podpisał list intencyjny na temat współpracy pomiędzy gminą Głuszyca a nadleśnictwem Wałbrzych w sprawie budowy platformy widokowej na Gomólniku (Gomulniku) Małym. Planowana inwestycja będzie częścią przygotowywanego projektu „Turystyczne zagospodarowanie masywu Gomólnika Małego”. Szczyt ładnie widać z punktu widokowego obok zamku Rogowiec, a z niego samego będzie na pewno bardzo atrakcyjny widok na Głuszycę na tle Gór Sowich. (ROGOWIEC - NAJWYŻEJ POŁOŻONY ZAMEK W POLSCE (FOTO)).Ciekawostka: przed wojną wieży ani platformy widokowej na Gomólniku nie było, była za to nieopodal Gomólnika i zamku Rogowiec, na Jeleńcu (902 m n.p.m.).
Warto zobaczyć - uderzająco piękne łąki pomiędzy Gomólnikiem a Rogowcem, z pozostałościami ostatnich pod lasem domów Grzmiącej i oczywiście widok z łysiny na szczycie, jak się już tam dotrze. Najbliżej podchodzi rowerowy szlak niebieski, w pobliżu przebiega czarny, jest też ścieżka bez oznaczeń. W planach oprócz platformy jest też oznakowanie trasy z Łomnicy na Gomólnik Mały.

Czytaj też:
WAŁBRZYCH REGION: BĘDZIE NOWA PLATFORMA WIDOKOWA. GDZIE?
GÓRA BOROWA: WARTO ODWIEDZIĆ WIEŻĘ, BĘDĄ TU NOWE SZLAKI (FOTO)
GÓRY WAŁBRZYSKIE: PLATFORMY WIDOKOWE JUŻ SĄ
CHEŁMIEC: CO DALEJ Z WIEŻĄ I ZAGOSPODAROWANIEM SZCZYTU? (FOTO)
BOGUSZÓW-GORCE: MNISZEK - NA TEJ GÓRZE NIC NIE JEST OCZYWISTE (FOTO)
RUPRECHTICKI SZPICZAK - WIDOKU Z TEJ WIEŻY NIE ZAPOMNICIE! (FOTO)


Tekst i foto: Magdalena Sakowska