Do Krainy Sowiogórskich Tajemnic zawita ekipa ogólnopolskiego miesięcznika “Podróże”. Zamek Grodno, Sztolnie, Wielka Sowa, Jezioro Bystrzyckie i wiele ważnych miejsc na turystycznej mapie Polski, znajdą się w artykule przygotowywanym do kwietniowego wydania czasopisma.


“Podróże” pojawią się na tych terenach po raz pierwszy. Ekipa planuje tu kilkudniowy pobyt, w trakcie którego zamierza zobaczyć, sfotografować i poznać m.in. kościół św. Jadwigi w Walimiu, gdzie w podziemnej krypcie spoczywa twórca matury – Karl Abraham von Zedlitz, Sztolnie Walimskie, kompleksy Włodarz i Osówkę, Jezioro Bystrzyckie, Zamek Grodno, czy Wielką Sowę, a także Pałac Jedlinka.


Dokumentację wraz z fotoreporterem przeprowadzi dziennikarka Małgorzata Straszewska. Ciekawostki z gminy Walim i sąsiadujących gmin przybliży pochodzący z Walimia znawca historii regionu i przewodnik Łukasz Kazek.

“Podróżnicy” zawitają w południowe strony Dolnego Śląska po raz pierwszy. Celem ich działań jest promocja tej części Polski i jej walorów – mówi Łukasz Kazek.

Wizyta rozpoczęła się 12 stycznia. Numer, w którym ukaże się efekt odwiedzin ekipy miesięcznika, już w kwietniu. Polski miesięcznik "Podróże" wydawany jest od lipca 1998 roku. Do października 2008 r. wychodził jako magazyn turystyczny, a od listopada 2008 do marca 2012 z podtytułem – "Przewodnik po nowym stylu życia". Czasopismo wielokrotnie nagradzane.

Opr. MS
Foto: Artur Burdek, użyczone - urząd gminy Walim