Nowe atrakcje turystyczne powstaną już w 2018 roku dzięki funduszom powierzonym Aglomeracji Wałbrzyskiej i przekazanym na projekt Boguszowa-Gorc realizowany z Nadleśnictwami Wałbrzych i Kamienna Góra.

- Od 2009 roku Boguszów-Gorce wykorzystał na inwestycje na potrzeby kompleksu Dzikowiec łącznie ok. 20 mln zł. Większość ze środków na cztery dotychczasowe projekty pochodziło z funduszy unijnych. Góra Dzikowiec żyje przez cały rok, rocznie sprzedajemy 20 tys. karnetów tylko na samą kolej, kompleks odwiedza kilkadziesiąt tysięcy turystów i aby było ich coraz więcej musimy zadbać o dodatkowe atrakcje - mówi Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa-Gorc. Kolejny projekt o wartości 2 mln zł realizowany z Nadleśnictwami Wałbrzych i Kamienna Góra Aglomeracja Wałbrzyska dofinansuje 1,7 mln zł. W ramach jego powstanie kilka nowych obiektów, będą też środki na remont już istniejących elementów infrastruktury. Oficjalne podpisanie dokumentów dotyczących projektu przez Romana Szełemeja - lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej i przedstawicielami gminy oraz nadleśnictw nastąpiło 10 lipca w boguszowskim Ratuszu.

1. Powstanie 5 ścieżek edukacyjnych o łącznej długości 12 km.
- Jedna ok. 5 km trasa "Rowerowy Dzikowiec z Rodziną" przeznaczona dla odwiedzających na rowerach będzie miała swój początek przy Bacówce na szczycie Dzikowca i będzie biegła do północnego zbocza - wyjaśnia burmistrz. 
- Druga, tym razem piesza ścieżka przyrodnicza - "Wycieczka po piętrach lasu" - również rozpoczynać się będzie przy Bacówce i będzie prowadziła do tablic i punktów informacyjnych na terenach cennych siedlisk przyrodniczych.
- Kolejna - "Leśne królestwo Dzikusia" będzie się zaczynać przy wiacie pod stokiem,
- W przygotowaniu dwóch kolejnych szlaków edukacyjnych partycypować będzie Nadleśnictwo Wałbrzych.  - Planowane jest stworzenie ścieżki "Gwarek" prowadzącej od okolic Nadleśnictwa przez hałdę na terenie byłej kopalni Barbara z punktem widokowym. Jej tematem będzie górnicze dziedzictwo regionu i rekultywacja terenów pokopalnianych. Przy Nadleśnictwie powstanie też na terenach podmokłych ścieżka "Szuwarek". Planujemy budowę wiaty drewnianej i parkingu o wielkości 800 m kwadratowych - wyjaśnia Gabriel Grobelny, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych. Nadleśnictwo chce  z innych już środków zrenaturalizować stawy, które będą tematem "Szuwarka".

2. Poza budową parkingu przy ul. Miłej nieopodal Nadleśnictwa, przebudowany będzie parking u podnóża Dzikowca.

3. Planowane jest zbudowanie łącznie trzech drewnianych wiat, oraz dwóch punktów - platform widokowych. Pierwsza przy ścieżce "Gwarek" na byłej hałdzie pokopalnianej, druga na potrzeby ścieżek edukacyjnych również w masywie Dzikowca i Lesistej. 

4. Przebudowana będzie Bacówka na górnej stacji Dzikowca. Będzie ona doposażona i posłuży celom edukacyjnym.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie trwają przygotowania do realizacji zadania. Realizacja projektu nastąpi w 2018 roku. 

Boguszów-Gorce przymierza się też do stworzenia drugiej, łatwiejszej trasy zjazdowej na stoku Dzikowiec w miejscu o mniejszym nachyleniu. W ubiegłym roku na potrzeby stoku zakupiono 5 nowych armatek do naśnieżania, w tym roku planowane jest stworzenie drugiego, dwukrotnie większego od istniejącego zbiornika do poboru wody na potrzeby naśnieżania. 

Tematy pokrewne:
ATRAKCJE NA PIKNIKU Z LEŚNIKAMI
EWAKUACJA I POSZUKIWANIE NA DZIKOWCU

WAŁBRZYCH JAK Z DRONA
RUSZ NA SPACER PO NIEDOSZŁYCH WULKANACH
MILIONY NA TURYSTYKĘ I NIE TYLKO
GÓRA DZIKOWIEC - MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W REGIONIE


Elżbieta Węgrzyn
fot. Ryszard Burdek - widok z Dzikowca