Gmina Walim pozyskała środki na dalszą renowację zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Tym razem kwota o wysokości 1.360.333 zł pozwoli na przebudowę budynku bramnego, budynku łącznika oraz remont baszty obronnej. I nie tylko.

Jak informuje gmina Walim, zarząd województwa, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jedenaście wniosków zostało wybranych do dofinansowania.

- Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród zwycięskich wniosków znalazł się i nasz projekt pn. “Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.163.862,53 zł, z czego 1.360.333,35 zł pochodzić będzie z uzyskanego dofinansowania - mówią przedstawiciele gminy.


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zamku Grodno dla turystów i lokalnej społeczności oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez przebudowę budynków zamkowych oraz zwiększenie oferty kulturalnej zagórzańskiej “średniowiecznej perły”.  


W ramach przyznanych środków przebudowane zostaną budynek łącznika, budynek bramny oraz baszta obronna, które obecnie w większości nie są użytkowane, ani udostępniane dla zwiedzających. Dzięki zaplanowanym pracom i doposażeniom sal powstaną nowe przestrzenie,  które będzie można przeznaczyć na organizację takich wydarzeń jak: inscenizacje historyczne grup rekonstrukcyjnych, prelekcje, prezentacje czy spotkania autorskie.


W ramach projektu, na potrzeby poszerzenia oferty kulturalnej, zostanie zakupiony również sprzęt multimedialny pozwalający na zaprezentowanie historii zamku Grodno w bardzo niekonwencjonalny i nowoczesny sposób.  I co bardzo ważne, nareszcie po wielu latach starań, powstanie instalacja sanitarna wraz z przepompownią, co pozytywnie wpłynie na rozwój zamkowej turystyki w zakresie hotelarstwa i gastronomii.


Zobacz też: KONIE NA ZAMKU GRODNO


Opr. Magdalena Sakowska
Foto: Elżbieta Węgrzyn