Coraz bliżej do "Leśnego Królestwa Dzikusia" i "Wycieczki po piętrach lasu" na stokach góry Dzikowiec. Co to będzie?


Miasto Boguszów-Gorce ogłosiło przetarg na budowę trzech ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln złotych, z czego kwota dofinansowania z UE pokryje prawie 1,7 mln złotych kosztów. Ścieżki będą miały łączną długość 12 kilometrów, pojawią się na nich ławki, wiaty, tablice edukacyjne.

A co dokładnie powstanie?

- Część I – Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej
pod nazwą „Leśne królestwo Dzikusia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec, na terenach Nadleśnictwa Wałbrzych. Wykonawca wytyczy trasę, usunie z niej drzewa i zarośla, pojawią się wykopy, nasypy, konstrukcje drewniane i betonowe, nawierzchnia z kruszywa. Ścieżka będzie się zaczynać przy wiacie pod stokiem, w pobliżu Bacówki.

- Część II – Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pod nazwą „Wycieczka po piętrach lasu” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec, na terenach Nadleśnictwa Wałbrzych i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Druga piesza ścieżka przyrodnicza również rozpoczynać się będzie przy Bacówce i będzie prowadziła do tablic i punktów informacyjnych na terenach cennych siedlisk przyrodniczych.

- C
zęść III – Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej pod nazwą „Rowerowy Dzikowiec z rodziną” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie góry Dzikowiec, na terenach Nadleśnictwa Wałbrzych i Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pięciokilometrowa trasa przeznaczona dla odwiedzających na rowerach również będzie miała swój początek przy Bacówce na szczycie Dzikowca i pobiegnie do północnego zbocza.

W planach?

To jeszcze nie wszystko - planowane jest też stworzenie ścieżki "Gwarek" prowadzącej od okolic nadleśnictwa w Kuźnicach przez hałdę na terenie byłej kopalni Barbara z punktem widokowym. Jej tematem będzie górnicze dziedzictwo regionu i rekultywacja terenów pokopalnianych. Przy nadleśnictwie powstanie też na terenach podmokłych ścieżka "Szuwarek".

Teren, na którym będą prowadzone roboty znajduje się w parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, w obszarze Natura 2000 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie chronionych siedlisk, co ma być uwzględnione przez wykonawcę. Ścieżkami mamy spacerować już na jesieni - termin realizacji przewidziano na 1 października. A termin składania ofert mija 22 maja.

Więcej o projekcie:
DZIKOWIEC - NOWE PUNKTY WIDOKOWE, ŚCIEŻKI I PARKINGI (FOTO)
BOGUSZÓW-GORCE: BACÓWKA IDZIE DO REMONTU

O Dzikowcu:
GÓRA DZIKOWIEC - MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W REGIONIE
DZIKOWIEC - WYJĄTKOWE JESIENNE WIDOKI [FOTO]
DZIKOWIEC - ATRAKCJE NA PIKNIKU Z LEŚNIKAMI (FOTO)
LEŚNICY BUDUJĄ DROGI W REGIONIE

Opr. MS
Foto: Ryszard Burdek