Uszkodzenia zęba, uduszenia niemowląt, perforacji jamy ustnej, przełyku i przewodu pokarmowego - takie niespodzianki mogą czekać na śmiałków, którzy odważą się mimo ostrzeżenia zjeść wycofywane z obrotu owoce.

Wycofanie produktu pn. „Ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant, 3 kg” ze względu na możliwość występowania fragmentów metalu (drutu)


Zagrożenie: W opakowaniu produktu znaleziono drut metalowy. Spożycie produktu stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.


Produkt – Ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant, 6 x 3,005 kg

Chodzi o producent – COFCO no 8 Jian Guo Men Nei Da Jie 100005 Beijing, Chiny

Importer – Liroy BV Verbreepark 1 Benthuizen 2731 BR, Holandia

Data minimalnej trwałości – styczeń 2022


Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Firma Liroy BV wycofuje ze sprzedaży i od konsumentów produkt określony w komunikacie. Firma przygotowała również komunikat skierowany do konsumentów w Polsce.Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

Zalecenie importera - Nie spożywaj produktu i odeślij go do punktu sprzedaży, zostanie on ci zwrócony.


oprac. ELW