Data wydarzenia: 02.09.2017 13:00 - 02.09.2017 21:30
Miejsce wydarzenia: Stadion w Czarnym Borze

Już niedługo kolejna spożywcza impreza z tradycjami w naszym regionie. Tym razem nie przystawka, nie zupa, nie deser, a drugie danie.


Na samym początku września na stadionie w Czarnym Borze spotkają się miłośnicy wszelkiego rodzaju pierogów - będą to też dożynki gminne. Będzie konkurs pierogowy, stół biesiadny, warsztaty lepienia pierogów, koncerty, wieńce, stoisko sołeckie z kuchnią czarnoborską i inne atrakcje.Jak mówią organizatorzy: 2 września 2017r. wraz z Dożynkami Gminnymi obchodzić będziemy Święto Pieroga. W ramach Święta zapraszamy do udziału w konkursie na najsmaczniejsze pierogi. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach: profesjonaliści, instytucje i organizacje, amatorzy. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie i konkursie pierogowym.

Regulamin Konkursu Kulinarnego „Święto Pieroga”

 

I. Postanowienia Ogólne

§ 1 Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Kulinarny „Święto Pieroga”.

Organizatorem Konkursu jest Gmina Czarny Bór.

§ 2 Konkurs odbędzie się w dniu 2 września 2017 r. w gminie Czarny Bór na stadionie sportowym w Czarnym Borze.

 

II. Przedmiot i cel Konkursu

§ 3 Przedmiotem Konkursu są Pierogi. Celem Konkursu jest:

 1. kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych
 2. wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych pierogów
 3. zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

 

III. Uczestnicy Konkursu

§ 4 Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

 1. kucharzy profesjonalistów (przedstawiciele restauracji, punktów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych) składających się z 1-2 osób
 2. instytucji, organizacji (szkoły, przedszkola, stowarzyszenia itp.) składających się z 1-4 osób
 3. ekip amatorskich składających się z 1-4 osób

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej ani ich rodziny.

§ 5 Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na danie konkursowe do dnia 28 sierpnia 2017 r. na adres: Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór lub na adres mailowy: pierogi@czarny-bor.pl.

Ekipę indywidualną można zgłosić w dniu Konkursu Kulinarnego w biurze zawodów w godzinach 10.00 -13.00. Wzór formularza zgłoszeniowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury w Czarnym Borze oraz na jego stronie internetowej. 

 1. dostarczenie dla komisji finalnego produktu w ilości co najmniej 6 sztuk w dniu 2 września 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00
 1. przygotowanie przez wystawców profesjonalnych minimum 3 kg pierogów (osobno po 3 kg z każdego rodzaju zgłoszonego do Konkursu) i dostarczenie ich do biura zawodów w dniu Konkursu.
 2. przygotowanie przez wystawców indywidualnych, organizacji i instytucji minimum 2 kg pierogów (osobno po 2 kg z każdego rodzaju zgłoszonych do Konkursu) i dostarczenie ich do biura zawodów w dniu Konkursu.

Przekazane przez wystawców pierogi będą prezentowane i udostępnione do degustacji na Biesiadnym Stole Pierogowym.

 

IV. Zasady Organizacyjne

§ 6

 1. Organizator dla wszystkich uczestników konkursu zapewnia stanowisko konkursowe, wyposażone w stół/blat (stragan).
 2. Organizator umożliwia podłączenie do sieci elektrycznej 220V po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi do akceptacji wykazu urządzeń wraz z ich zapotrzebowaniem na energię (moc).Uczestnicy mogą być ulokowani w różnej odległości od rozdzielni elektrycznej.
 3. Organizator nie zapewnia urządzeń do podgrzewania lub gotowania ani przedłużaczy.
 4. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszt dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego.
 5. Sprzęt kuchenny oraz zastawę niezbędną do serwowania dań każda ekipa zabezpiecza we własnym zakresie.
 6. Wystawcy biorący udział w Konkursie mają możliwość sprzedaży swoich wyrobów pierogowych podczas trwania Dożynek.

 

V. Zasady Przeprowadzenia Konkursu

§ 7

 1. Produkt zgłoszony do konkursu powinien być dostarczony w nieoznakowanym opakowaniu do recepcji konkursu, gdzie zostanie mu nadany numer. Członkowie komisji nie będą znać nazw i nazwisk uczestników.
 2. Produkty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarny Bór.
 3. Każda ekipa może swoje danie dowolnie wzbogacić naturalnymi dodatkami spożywczymi.
 4. Wszystkie stanowiska zostaną ustawione przed publicznością (uczestnikami Festynu) w celu zaprezentowania pełnego kunsztu Kucharzy. Dlatego tez każda ekipa powinna efektownie się zaprezentować zarówno, jeśli chodzi o wygląd kucharzy jak i swojego stanowiska.
 5. Wszystkie ekipy, które chcą sprzedawać pierogi, powinny wystawić nazwy swoich wyrobów pierogowych w formie „stołowego standu” zawierającego również imię i nazwisko lub nazwę restauracji, zakładu gastronomicznego lub instytucji czy organizacji.

§ 8

 1. Przy ocenie produktów Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
 • Spełnieniem wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu
 • Ogólnymi cechami potrawy, takimi jak smak, zapach, wygląd
 • Szczególnymi elementami dekoracyjnymi i estetyką
 • Oryginalnością i pomysłowością

 

§ 9

 1. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z kategorii zostaną wręczone dyplomy oraz czeki (do realizacji poprzez zakup wybranej nagrody rzeczowej).

 

Opr. i foto: Magdalena Sakowska
Plakat użyczony: urząd gminy Czarny Bór