Talerze i łyżki, co nie powinny stykać się z żywnością, jaja i kiełbasa z Salmonellą, do tego ekologiczny sezam, który może zaszkodzić... Przedświąteczne zakupy wymagają w tym roku zwiększonej uwagi.

Ostatnio nie ma dnia, by Główny Inspektor Sanitarny nie wydał ostrzeżenia dotyczącego żywności, która z różnych powodów może zaszkodzić naszemu zdrowiu. Oto ostatnie z nich - z grudnia 2020. Sprawdźcie, na co uważać podczas zakupów.


Talerze, które nie powinny mieć kontaktu z żywnością

TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. wycofaniu talerzy płaskich z motywem kwiatów ze względu na stwierdzoną w badaniach laboratoryjnych migrację ołowiu z talerzy do żywności. Spożywanie żywności zanieczyszczonej ołowiem ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi.

Chodzi o: Talerz Opal o średnicy 25,5 cm, numer artykułu: 13035001021000000200

Dystrybutor: TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 11 40-387 Katowice

Zgodnie z wyjaśnieniem dystrybutora produkt był dostępny w sprzedaży od 21.07.2020 do 18.11.2020.

Firma TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. poinformowała swoich klientów o zagrożeniu i możliwości zwrotu lub wymiany produktu w dowolnym sklepie TEDi. Szczegółowe informacje dotyczące wycofania podane zostały na stronie internetowej https://www.tedi.com/pl/informacja-dla-klienta/

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.Jaja z pałeczką

W wyniku urzędowej kontroli i badania laboratoryjnego przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykryto obecność bakterii Salmonella spp. w jednej partii jaj określonej poniżej, zarówno na powierzchni skorupek oraz w treści jaj.

Produkt – Jaja kurze ściółkowe.

Kod na skorupkach jaj - 2PL 14131317

Nr partii - 21.12.2020.O8

Termin przydatności do spożycia - 21.12.2020 r.

Producent – Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o., Włostowa 109 D, 48-317 Korfantów

Ferma z której pozyskano jaja – Ferma Niosek Ząbkiewicz Sp. J., ul. Siemiątkowskiego 18, 05-540 Radzanów

Numer zakładu pakowania jaj: PL 16075903

Dystrybucja w sieci handlowej Stokrotka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem poinformował o zaistniałej sytuacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie nadzorującego zakład pakowania jaj. Zakład Pakowania jaj poinformował sieć handlową Stokrotka o wycofaniu przedmiotowych jaj
z obrotu.

Konsumenci, którzy zakupili produkt z wymienionych partii w jednym ze sklepów Stokrotka, mogą dokonać zwrotu w najbliższym sklepie sieci. Wszystkim klientom, którzy zwrócą produkt lub jego część wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji partii produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Łyżka z Auchan

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z badanych próbek łyżki szumówki określonej w komunikacie. Na podstawie ocen ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny stwierdzono, że spożycie żywności zanieczyszczonej pierwszorzędowymi aminami aromatycznymi może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt - łyżka szumówka, numer partii: Lot No: 07/2019

Kod kreskowy: 3245676703320

Dystrybutor : AUCHAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Firma AUCHAN Polska Sp. z o.o. wszczęła procedurę wycofania. W każdym sklepie sieci zostaną umieszczone informacje o możliwości zwrotu przedmiotowego produktu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.


Kiełbasa z dodatkiem

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę France Salaisons wycofaniu z obrotu i od konsumentów produktów wskazanych poniżej ze względu na możliwą obecność bakterii Salmonella.

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella może wywołać zatrucie pokarmowe.

Szczegóły dotyczące produktu:

SAUCISSE SECHE DROITE 250 g 3564700012246

SAUCISSE SECHE COURBE 300 g 3564700012253

Marka produktów:

SAINT-AZAY

Numery partii/terminy przydatności do spożycia:

Wszystkie z datą do 08/12/2020 włącznie

Dystrybutor w Polsce:

SCAWAR Sp. z o.o.

Dystrybutor SCAWAR Sp. z o.o. wszczął procedurę wycofywania produktów ze sklepów E. Leclerc. Proces ten jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na terenie sklepów E. Leclerc została umieszczona informacja dotycząca możliwości zwrotu kwestionowanych produktów.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktów objętych komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.Dodatkowo, kilka ostrzeżeń służb sanitarnych dotyczyło potencjalnej szkodliwości ekologicznego sezamu i produktów przygotowanych z niego, jak sezamki. W kilku partiach tych produktów wykryto tlenek etylenu. Wcześniejsze ostrzeżenia wydane przez:

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Mielonka z Biedronki wycofana z obrotu

Pałeczki Salmonelli w jajach i drobiu. Produkty wycofywane


oprac. ELW