Wałbrzych, Dobromierz, Świdnica, Nowy Jaworów, Pietrzyków, Bronówek... Czy te jakże różne miejscowości Dolnego Śląska może łączyć coś szczególnego? Otóż tak. Znajdują się w nich grodziska, czyli pozostałości po dawnych grodach lub osadach obronnych. Najczęściej mają postać wzniesienia, czasami widoczne są wgłębienia po fosie i obrys wałów. Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".