W czwartek 6 lutego przy pomniku Syberyjskiej Golgoty obchodzono w Wałbrzychu 80-tą rocznicę wywózki naszych rodaków na Syberię. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, środowisk kresowych i kombatanckich, uczniowie szkół, oraz ci, którzy pamiętają.


10 lutego 1940 roku z całych Kresów Wschodnich Polski wywieziono ponad 140 tys. osób, inne źródła podają, że mogło to być nawet 220 tysięcy. Była wtedy mroźna zima z temperaturą do - 40 stopni C i padał gęsty śnieg. Łącznie deportacja objęła około 1 350 000 osób. Wielu naszych rodaków nie przetrwało nawet tej kilkutygodniowej podróży bydlęcymi wagonami na tereny Kazachstanu.Zebrani przy pomniku złożyli wieńce i kwiaty, zapalili również znicze. W imieniu miasta Wałbrzycha w obchodach udział wzięli wiceprezydent Sylwia Bielawska, były wiceprezydent Zygmunt Nowaczyk oraz radna Małgorzata Wiłkomirska. Kolejne wieńce i kwiaty złożyli wałbrzyscy Sybiracy, których reprezentowała Joanna Baniukiewicz, prezes wałbrzyskiego Koła Sybiraków, sekretarz związku Adam Mitelsztet oraz inni Sybiracy. Kwiaty i znicze złożyła również młodzież z wielu wałbrzyskich szkół podstawowych.Następnie wszyscy zebrani wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Piaskowej Górze, którą poprowadził Sybirak, ksiądz prałat Stanisław Pająk.

Druga część uroczystości miała miejsce w
PSP nr 37, gdzie przybyłych powitała dyrektor Małgorzata Gawonicz. Odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego, słowa powitania wygłosił też pełnomocnik szefa urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych - Damian Mrozek. Następnie wystąpili Adam Mitelsztet przedstawiając krótką historię Sybiraków oraz działacz społeczny Wacław Kwieciński, którego wystąpienie poświęcone było obecnym trzem pokoleniom i temu, co je łączy.Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń. Medal Pro Patria w uznaniu zasług na polu społeczno-patriotycznym wręczono Ewie Ziomek i Zygmuntowi Zelek. Medal Pro Bono Polonia w uznaniu zasług na polu krzewienia postaw patriotycznych wręczono Ewie Gratzke i Jerzemu Orabczukowi. Odznakę Honorową Sybiraka wręczono Dagmarze Dworak, autorce książki „Kromka chleba”, za wybitne zasługi w działalności społecznej, patriotycznej i popularyzowanie wiedzy o martyrologii Polaków. Złotą odznakę „Zasłużony dla Związku Sybiraków” otrzymały Małgorzata Gawonicz i Gabriela Niewiadomska. Następnie młodzież szkoły zaprezentowała program artystyczny o charakterze patriotycznym.- Kultywowanie tej wspaniałej tradycji upamiętniania męki naszych rodaków na Syberii jest naszym zaszczytnym obowiązkiem by następne pokolenia pamiętały jakie trudne i pełne cierpienia były losy naszych przodków - podsumowuje Wacław Kwieciński.
Tak było rok wcześniej:
Czytaj też:
DWIE NOWE ULICE W MIEŚCIE - JEŻYNOWA I SYBIRAKÓW
WAŁBRZYCH: DWIE NOWE ULICE W MIEŚCIE ZOSTANĄ NAZWANE
Opr. MS (za: Wacław Kwieciński)
Foto: Magdalena Sakowska