W naszym regionie obiekty kolejowe i pozostałości po nich można spotkać nawet w miejscach kompletnie dziś nieobecnych na kolejowej mapie. Oto przykład.