Zakończył się Rok Kobiet w naszym mieście i w ramach podsumowania prezentujemy trzy wielke damy - dwie księżne, jedną baronową - które tu osiadły, tu przeżywały dobre i złe chwile, a zamiast mieszkać w swoich głównych rezydencjach, wolały się zaszyć w lasach dzisiejszego Parku Książańskiego lub na ich obrzeżach...