Ostatnie wydarzenia w Ukrainie sprawiły, że w wielu krajach rozpoczęto dyskusję na temat dostępności schronów (w tym przeciwatomowych) dla mieszkańców. Absolutnie nie chcemy tym artykułem nikogo straszyć, ale z czystej ciekawości postanowiliśmy przyjrzeć się temu tematowi. Artykuł z dwutygodnika "Wiesz Co".