Na przestrzeni wieków w Wałbrzychu istniało wiele świątyń różnych wyznań. Kilka z nich drastycznie przebudowano zmieniając ich funkcję. Niektóre przeniesiono w inne miejsce, po części z nich zostały tylko zdjęcia i zapiski w kronikach. Różne były powody ich przeobrażenia lub wyburzenia. Przypominamy zapomniane świątynie. Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".