Otwarta 8 sierpnia 1913 roku wyższa szkoła żeńska zwana Liceum Królowej Luizy przez ponad wiek wykształciła setki mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Dziś to największa w mieście szkoła zawodowa. Macie wspomnienia wiążące się z charakterystycznym gmachem i osobami związanymi z tym niepowtarzalnym miejscem przy Al. Wyzwolenia?

Liceum Królowej Luizy dla dziewcząt już w połowie lat 20. XX wieku zmieniono w Liceum Miejskie, po drugiej wojnie światowej budynek również zyskał przeznaczenie oświatowe.  W roku 1946 powołano tu Trzyletnią Szkołę Przemysłowo-Górniczą, którą następnie przemianowanie na Gimnazjum Przemysłowo-Górnicze, a rok później na Gimnazjum i Liceum Przemysłu Węglowego.
Poza klasami licealnymi otwarto tu też pierwsze klasy Technikum Górniczego, któremu nadano imię Wincentego Pstrowskiego. Drugim ważnym nurtem nauczania w tej szkole okazał się wydział energetyczny działający od polowy lat 60.

- 1 stycznia 1993 powstał tu Zespół Szkół Elektroniczno-Energetycznych, tzw."Energetyk”, a 30 stycznia 2002 roku, ZSEE przekształcono w Zespół Szkół Nr 8, w skład której weszły: Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Policealna. 

- 1 września 2011 szkoła zyskała nową nazwę – Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk” w Wałbrzychu. ZSP „Energetyk” jest największą szkołą zawodową w Wałbrzychu,
która aktualnie kształci niemal 700 uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia.

O Energetyku pisaliśmy m.in.:
Wałbrzych: Oto Prymusi 2019 i wolontariusze [FOTO i LISTA]
Studniówka 2019 Wałbrzych: tak się bawił Energetyk (FOTO i FILMY)

Wałbrzych: Oto Prymusi 2018 i wolontariusze [FOTO i LISTA]
oprac. i fot. ELW