Czy już niedługo pojawi się w naszym mieście nowe małe muzeum techniki z wyjątkową, ponad wiekową elektryczną maszyną, wyciągającą niegdyś urobek i górników na powierzchnię, a wciąż zdolną do działania? Jak się wydaje, jest na to nadzieja, tak przynajmniej deklaruje jej obecny właściciel.