W Szczawnie-Zdroju zaczynają się pojawiać jubileuszowe publikacje. Ta zabiera nas w podróż do głębokiego średniowiecza.


Szczawno w pomniku historii

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju wydało wraz z Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój okolicznościową publikację pt. „800 lat Szczawna-Zdroju”, w której zaprezentowana jest historia Szczawna-Zdroju, faksymile strony w Księdze henrykowskiej, na której po raz pierwszy w historii wymieniona jest nazwa tej miejscowości, wersja drukowana tego tekstu oraz tłumaczenie z łaciny na język polski. Aby zapoznać się z kontekstem, w jakim wymieniona została przez kronikarza miejscowość Salzborn, opatrzono ją informacją na temat tego średniowiecznego dzieła. W publikacji znajduje się też 18 historycznych nazw Szczawna-Zdroju począwszy od roku 1221 oraz herby Szczawna na przestrzeni wieków. Tekst opracowany został przez Iwonę Czech, prezes towarzystwa.


Publikacja będzie przekazywana podczas głównej części obchodów 800-lecia Szczawna-Zdroju w trakcie uroczystej sesji Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju w czerwcu 2021 roku.

Księga henrykowska, właśc. Liber fundationis claustri sanctae Mariae Virginis in Heinrichow (Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie) to kronika założenia i uposażenia opactwa cystersów w Henrykowie, spisana po łacinie po 1268, a dla kultury polskiej i języka polskiego bezcenny zabytek, bo zawiera pierwsze zdanie w języku staropolskim: „Bogwali uxor stabat, ad molam molendo. Cui vir suus idem Bogwalus, compassus dixit: Sine, ut ego etiam molam. Hoc est in polonico: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.”. Kronika w 2015 została wpisana na listę „Pamięć Świata” UNESCO. Zdanie pojawiło się w wyjaśnieniu nazwy "Brukalice", a mówił to Czech Bogwał/Boguchwał do swojej żony, która nie radziła sobie z mieleniem na żarnach.
I kalendarz

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju wydało też kalendarz, który poświęcony jest 800-leciu Szczawna-Zdroju i 40-leciu powstania Towarzystwa. Kalendarz opatrzony jest taką informacją:

Nie jest to jednak zwykły kalendarz, ani też nie jest zwykły rok, w którym go wydajemy. W tym bowiem 2021 roku zbiega się kilka ważnych dla dziejów i kultury Szczawna-Zdroju jubileuszy. Najważniejszy z nich to 800 lat naszej miejscowości. Jakże ważny i piękny to jubileusz – ważny, bo uświadamia, jak bogate dziedzictwo stało się naszym udziałem, piękny, bo niepowtarzalny, następny taki zdarzy się dopiero za 100 lat. Innym jubileuszem jest 420-lecie naukowego zbadania składu chemicznego szczawieńskich wód mineralnych – uczynił to nadworny lekarz Schaffgotschów i Hochbergów Caspar Schwenckfeld zwany śląskim Pliniuszem. Schwenckfeld wydał drukiem w roku 1601 w Lipsku obszerną pracę naukową dotyczącą bogactw naturalnych i złóż mineralnych terenu Śląska. Praca tego renesansowego botanika, lekarza i myśliciela utorowała drogę naszym wodom mineralnym do powszechnego ich stosowania w kuracji leczniczej. Swój jubileusz obchodzi również pierwszy w historii miasta teatr zdrojowy, który powstał w roku 1821, a więc 200 lat temu. Kolejną, ważną przede wszystkim dla nas, członków Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju jubileuszem, jest 40 lat istnienia naszego stowarzyszenia.


Inne inicjatywy:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: STARE I NOWE ZDJĘCIA NA 800-LECIE MIASTA
SZCZAWNO-ZDRÓJ: DAWNE RONDO TESCO I INNE RONDO Z NOWĄ NAZWĄ
SZCZAWNO-ZDRÓJ: MIESZKAŃCY WYSTĄPIĄ W FILMIE I NIE TYLKO
SZCZAWNO-ZDRÓJ: 800-LECIE Z PIERNIKAMI I PLATFORMĄ WIDOKOWĄ (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: NOWA PROPOZYCJA NAZWY DLA RONDA- SKRZYŻOWANIA
SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ZIMĄ I PIOSENKĄ NA 800-LECIE MIASTA (FOTO)
Opr. MS
Foto: użyczone: Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju