Miejscowość Stare Bogaczowice, wcześniej Bogaczowice, pojawia się w dokumentach po raz pierwszy w 1228 roku w księdze założycielskiej klasztoru w Henrykowie, gdy stała się z przekazu księcia Henryka I Brodatego własnością przybyłych z Lubiąża cystersów. Po tamtych czasach zostało we wsi kilka zabytków - między innymi cysterski klasztor.