Sto lat temu w naszym mieście, a raczej na jego rubieżach, leczono dzieci... lasem. Przykład z Parku Książańskiego, o którym może nie każdy wie, choć wiele osób przeszło już obok niego. Jak ta tajemnicza budowla wygląda dziś? Jaka jest jej historia?