To jedna z najstarszych budowli sakralnych na naszym terenie – i nie tylko sakralnych. Pierwotnie romański, później gotycki, niewielki kościół w dzielnicy Świebodzic Pełcznicy mógł powstać nawet w XII wieku. Dziś jest trwałą ruiną, łatwo można go odnaleźć przy ul. Mikulicza-Radeckiego, a choć ogrodzony siatką, da się go obejrzeć ze wszystkich stron.