Niezwykła wielomiesięczna wystawa rozpoczyna się w marcu w OSK Podzamcze. Przyjdźcie obejrzeć!


W związku z obchodami 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” Ośrodek Społeczno-Kulturalny prezentował będzie do końca 2018 roku cykliczne wystawy starych fotografii. Wystawy dokumentujące Spółdzielnię i jej działalność eksponowane będą w gablotach znajdujących się w Ośrodku. 

W każdym miesiącu ekspozycja dotyczyła będzie innej tematyki:

  • Marzec – budowle
  • Kwiecień - kultura
  • Maj - festyny
  • Czerwiec – pracownicy SM
  • Lipiec – wakacje
  • Sierpień- najmłodsi
  • Wrzesień – sportowcy
  • Październik - artyści
  • Listopad - wycieczki
  • Grudzień – ekologia.

Natomiast we wrześniu zaplanowano podsumowującą wystawę fotograficzną „40 lat wokół nas”. Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z eksponowanymi fotografiami.

Opr. MS
Foto użyczone: OSK Podzamcze