Dawny Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy "Zuch" w Szczawnie-Zdroju jest prawdopodobnie w przededniu podpisania umowy sprzedaży.


„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. w grudniu ogłosiło kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności budynku (dawniej Dziecięcy Szpital Uzdrowiskowy „Zuch”)  wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Sienkiewicza 10 w Szczawnie-Zdroju. Wcześniej przetargi ogłoszono w sierpniu i grudniu 2016 roku, wtedy cena wynosiła 1 900 000 zł, budynku nie sprzedano.
 
Obiekt położony jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. Działka gruntu nr 478/2  o powierzchni 7517 m2 zabudowana jest budynkiem byłego Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego „Zuch” o powierzchni użytkowej 1037 m2 w sąsiedztwie obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, budynków mieszkalnych i pensjonatu. Budynek wybudowany został w II połowie XIX wieku, przebudowany w 1914 r., 14 grudnia 2001 r. wpisano go do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/69/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 2 grudnia 2013 r. wykorzystanie tego terenu miałoby iść "w kierunku usług istniejących związanych z lecznictwem uzdrowiskowym oraz zabudową pensjonatową".

Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła obecnie 1 600 000 zł, obejmuje ona wartość sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wycenioną na 496 000 zł  i samego budynku - 1 104 000 zł. Jak informują Sanatoria Dolnośląskie, na przetarg rozstrzygnięty w styczniu stawił się jeden uczestnik - Biuro Usługowo-Handlowe "Molak", które zaoferowało 1 616 000 zł za obiekt.

"Zuch" przed wojną nazywał się "Kynast", jego właścicielem była książęca dyrekcja uzdrowiska, należącego do rodziny von Pless. Wtedy był to elegancki i nowoczesny ośrodek z 37 pokojami, c.o., elektrycznym oświetleniem, windą, jadalnią, balkonami i werandami oraz łazienkami, był tam nawet mały park wokół. Po wojnie przez krótki czas nosił nazwę sanatorium "Orzeł", potem Dziecięce Sanatorium Uzdrowiskowe nr 6 "Zuch", gdzie leczono astmę, była przy nim nawet szkoła sanatoryjna. Kilka lat temu przestało ono funkcjonować.


Inne nieruchomości z przeszłością:
Wałbrzyska Harcówka i Dom Turysty Szczawno z nowymi dzierżawcami
Wałbrzych: Dawny szpital na Gaju ponownie na sprzedaż [FOTO]
Wałbrzych: Chcą sprzedać budynek byłej szkoły na ul. Kombatantów [FOTO]
Wałbrzych: Zielony Rynek czeka na nowe życie


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska