Ten dom nie rzuca się w oczy – jest położony nieco na uboczu ulicy Andersa. Dopiero, kiedy się podejdzie bliżej, widać jego elegancką prostotę i nie widać po nim wieku. Data budowy – 1869, za rok jubileusz. A co go łączy z dynastią Rurykowiczów, polską arystokracją, Syberią, przyjaźniami ponad podziałami, Hitlerem, stalinizmem, historią dzielnicy i dwujęzycznymi końmi? Zobaczmy.