Znane są terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych w 2022 roku.

W jednym z najnowszych zarządzeń prezydenta Wałbrzycha określono terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych.
Znane są też terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. Oto one:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym -
01-03-2022 r. od godziny 00:00 do 14-03-2022 r. do godz. 23:59
Postępowanie uzupełniające: 14-04-2022 r. od godziny 10:00 do 28-04-2022 r. do godz. 23:59

2
. Weryfikacja wniosków o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
14-03-2022 r.
od godziny 23:59 do 23-03-2022 r. do godz. 23:59
Postępowanie uzupełniające 28-04-2022 r.
od godziny 23:59 do 06-05-2022 r. do godz. 10:00

3
. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzanie woli przyjęcia do przedszkola.
Postępowanie rekrutacyjne 29-03-2022 r.
od godziny 16:00 do 06-04-2022 r. do godz. 14:00
Postępowanie uzupełniające 06-05-2022 r.
od godziny 10:00 do 11-05-2022 r. do godz. 14:00

4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie rekrutacyjne 06-04-2022 r.
od godziny 14:00 do 14-04-2022 r. do godz. 10:00
Postępowanie uzupełniające 11-05-2022 r.
od godziny 14:00 do 18-05-2022 r. do godz. 23:59


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych

1
. Wprowadzenie wniosków przez rodziców do systemu, potwierdzanie wniosków przez szkoły
Postępowanie rekrutacyjne 09-03-2022 r.
od godziny 00:00 do 23-03-2022 r. do godz. 23:59
Postępowanie uzupełniające 26-04-2022 r.
od godziny 16:00 do 05-05-2022 r. do godz. 10:00

2.
Weryfikacja i potwierdzanie wniosków przez szkoły
Postępowanie rekrutacyjne 23-03-2022 r.
od godziny 23:59 do 06-04-2022 r. do godz. 23:59
Postępowanie uzupełniające 05-05-2022 r.
od godziny 10:00 do 10-05-2022 r. do godz. 12:00

3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły podstawowej
Postępowanie rekrutacyjne 14-04-2022 r.
od godziny 15:00 do 22-04-2022 r. do godz. 14:00
Postępowanie uzupełniające 10-05-2022 r.
od godziny 14:00 do 17-05-2022 r. do godz. 14:00

4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Postępowanie rekrutacyjne 22-04-2022 r.
od godziny 14:00 do 26-04-2022 r. do godz. 16:00
Postępowanie uzupełniające 17-05-2021 r. od godziny 14:00 do 31-08-2022 r. do godz. 23:59


ELW; fot. ilustracyjne Elżbieta Węgrzyn