To było nietypowe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Wałbrzychu w cieniu obostrzeń i jakby w oczekiwaniu na rozwój sytuacji w kraju i mieście... Włodarze Wałbrzycha opowiedzieli o przygotowaniach szkół do przyjęcia uczniów. Pożegnano też czterech dyrektorów szkół. Zobaczcie zdjęcia.


Przygotowania do tego, by było bezpiecznie

- Dzisiaj mamy początek roku szkolnego - dzień kiedy dzieci po 4-miesięcznej przerwie wracają do szkoły w czasach trudnych i czasach specjalnych. Przygotowywaliśmy się do tego momentu od kilku miesięcy, a od kilku tygodni trwały burzliwe dyskusje między nami jako organem prowadzącym, a dyrektorami poszczególnych placówek, tak żeby szkoły zapewniły bezpieczny powrót dzieci i młodzieży - mówi Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta Wałbrzycha odpowiadająca m.in. za dział oświaty i wychowania.


Miasto w konsultacji z dyrektorami szkół przygotowało wytyczne dla placówek edukacyjnych, o czym pisaliśmy: Wałbrzych: Szykują powrót do szkół i przedszkoli [REGUŁY i OGRANICZENIA]
Dla pracowników oświaty przygotowano nieodpłatne szczepionki przeciwko grypie - Wałbrzych: Szczepienia przeciw grypie dla urzędników i nauczycieli, a zgodnie z profilaktyką restrykcyjną i ostrożnym podejściem miasta do kwestii przygotowań do nadchodzących tygodni, postawiono na większe obostrzenia niż sugerowało ministerstwo - Prezydent Wałbrzycha: Czekają nas krytyczne miesiące.
Miasto Wałbrzych mimo przygotowań regulaminów szkół i zaopatrywania ich w środki ochrony osobistej wolałoby nauczania hybrydowego (w trybie mieszanym). - Wystąpiliśmy do sanepidu o możliwość zorganizowania nauczania hybrydowego oraz z prośbą o wydanie opinii odnośnie maseczek - poruszania się w maseczkach na terenie szkoły. Niestety nie uzyskaliśmy zgody na nauczanie hybrydowe - wyjaśnia Bielawska i dodaje, że taką zgodę uzyskują jedynie pojedyncze placówki. Miasto chcąc zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa optowało za tym rozwiązaniem, jednak mimo to przygotowano szereg rozwiązań dzięki którym poziom bezpieczeństwa w szkołach zostanie spełniony. - Zapewniamy rodziców: wasze dzieci w wałbrzyskich szkołach są bezpieczne. Każdy dyrektor wypracował i wdrożył procedury, o których informowano poprzez dziennik elektroniczny, Prosimy o zapoznanie się z tymi procedurami i stosowanie się do nich - apeluje Sylwia Bielawska.    
Prezydent Wałbrzycha i lekarz w jednej osobie, co niejednokrotnie podkreślał sugerował zastosowanie w najbliższych miesiącach możliwie jak najbardziej restrykcyjnych procedur, np. noszenia maseczek na terenie szkół w myśl zasady rozpowszechnionej wśród lekarzy, że "noszenie maseczki jest łatwiejsze niż podłączenie do respiratora".
Miasto cały czas dokupuje środków ochrony, bo administracja rządowa nie jest w tym przypadku zbyt pomocna. - Z obiecanych przez pana ministra Dworczyka środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji otrzymaliśmy tylko ku naszemu zdziwieniu jedynie 190 termometrów - zaznacza Bielawska, a dyrektor Kuta dodaje: - Szkoły otrzymały też 31 sierpnia maseczki i płyny do dezynfekcji, dla moich nauczycieli ta ilość ministerialnych maseczek starczyłaby w szkole na 8 dni.   
Co w razie większego poziomu zachorowań?

- Bezpiecznie będzie wtedy, kiedy wszyscy będziemy odpowiedzialni - konkluduje Bielawska i przypomina rodzicom by:
* w przypadku kwarantanny w domu lub wystąpienia u dziecka objawów zakażenia koronawirusem nie powinni wysyłać dziecka do szkoły, powinni zostać z dziećmi w domu;
* rodzice powinni dostosować się do kwestii istnienia stref rodzica i możliwie najbardziej skracać pożegnanie z dzieckiem, by nie tworzyć w przedszkolach kolejek do oddania dzieci;

* w przypadku niebezpieczeństwa w szkole dyrektor może skontaktować się z organem prowadzącym w celu przetestowania pracowników szkoły;
* miasto zapewnia też wszystkim chętnym nauczycielom, jak wspomniano wyżej, szczepienia przeciwko grypie;
* możliwość wprowadzenia nauczania hybrydowego i zdalnego - to obecnie sprawa indywidualna, nawet obecność szkoły w strefie żółtej czy czerwonej nie gwarantuje wprowadzenia tego środka. O wprowadzeniu tej propozycji decyduje - wedle algorytmu sanepidu - poziom zachorowań na terenie danej placówki.  


Procedury w praktyce


Każdy dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, nadzorującym i sanepidem, w miarę możliwości przygotował własne procedury covidowe. - Jeśli chodzi o moją szkołę, dość specyficzną, bo posiadającą klasy o profilu większości służb mundurowych. To oni w przyszłości będą dbać o państwa bezpieczeństwo, więc też sami powinni jak najlepiej wiedzieć jak postępować w takich warunkach - wyjaśnia Bogusław Kuta, dyrektor Zespołu Szkół nr 4. Zastosowano w jego szkole m.in. opcję obowiązkowych maseczek w częściach wspólnych jak korytarze, zaś na lekcjach takiego obowiązku nie ma chyba że uczeń sam będzie chciał się do takiego obowiązku zastosować. Przy wejściu do szkoły i w innych wyznaczonych miejscach odbywa się dezynfekcja rąk, dyżurni po każdej lekcji będą przecierać płynem dezynfekcyjnym ławki w ramach zabezpieczenia opuszczanych pomieszczeń czemu posłużą dozowniki z płynem umieszczonymi w każdej sali lekcyjnej.      
Szkoła zapewniła dzięki środkom z miasta wszystkim nauczycielom przyłbice, pracownicy szkoły mogli się zabezpieczyć dzięki środkom na ten cel przeznaczonym.
Szczypta statystyki

Wałbrzych, podobnie jak inne gminy w Polsce rozpoczął 1 września 2020 nowy rok szkolny po długich przygotowaniach. Od września do szkół w Wałbrzychu uczęszcza ponad 12 tys. młodzieży (6243 szkół podstawowych i 4034 ponadpodstawowych), a także 1298 przedszkolaków. Do pracy wraca 1325 nauczycieli i 288 osób obsługi i administracji szkół.
Nowy rok rozpoczyna w naszym mieście uczniowie 11 przedszkoli z 150 nowymi miejscami dla maluchów (50 w Śródmieściu - ZSP nr 5 i 100 na Piaskowej Górze - ZSP nr 7) 11 szkół podstawowych, 4 licea ogólnokształcące, 3 technika, 4 szkoły branżowe (w tym jedna II stopnia), a także szkoły specjalne i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Swoją przygodę w nowej szkole zaczyna 708 uczniów szkół podstawowych skupionych w 32 oddziałach, a w szkołach ponadpodstawowych 1025 w 37 oddziałach.Pożegnano też czterech dyrektorów szkół

Barbarę Lisowską - dyrektor PSP nr 6 na Białym Kamieniu, Małgorzatę Gawonicz - dyrektor PSP nr 37 na Piaskowej Górze, Bożenę Kruszyńską - szefową PSP z OI nr 26 na Podzamczu oraz Waldemara Sęczyka - przez 29 lat dyrektora III LO na Sobięcinie.
Podczas spotkania pogratulowano Prymusom 2020 i wolontariuszom, których praca wyróżniała się w poprzednim roku szkolnym:

Wałbrzych: Oto nasi Prymusi 2020 i wolontariusze [ZDJĘCIA i LISTA]


Elżbieta Węgrzyn