Data wydarzenia: 18.11.2019 11:30 - 18.11.2019 13:00
Miejsce wydarzenia: PWSZ Wałbrzych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu przystępuje do III edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Trwa rekrutacja ochotników, którymi mogą być studenci dowolnych uczelni z województwa dolnośląskiego, zaplanowano też spotkanie rekrutacyjne.


Kto może się zapisać?

Wszyscy zainteresowani zaproszeni s
ą do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godzinie 11.30 w Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc (ul. Piotra Skargi 14a, Wałbrzych). Poprowadzi je major Jacek Baran, szef wydziału rekrutacji WKU w Kłodzku. W spotkaniu wezmą udział również żołnierze z wyposażeniem indywidualnym 22. Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Legia Akademicka jest to program realizowany na podstawie porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej, w którym mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów (dziennych i zaocznych), zarówno kobiety, jak i mężczyźni posiadający obywatelstwo polskie.


Program szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, które będą odbywać się w PWSZ w Wałbrzychu.
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik może złożyć wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych student otrzymuje uposażenie finansowe w wysokości 104,03 zł netto.


Część teoretyczna programu szkoleniowego rozpocznie się na początku przyszłego roku kalendarzowego, jednak dziś można składać wnioski o przystąpienie do Legii Akademickiej.

Wniosek można pobrać ze strony
https://legiaakademicka.wp.mil.pl/jak-aplikowac/ lub zgłosić się po niego do Działu Nauczania i Spraw Studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (ul. Zamkowa 4, pokój 24) do 22 listopada. Nie trzeba być studentem PWSZ w Wałbrzychu, żeby tam odbyć szkolenie, wymagane jest jednak posiadanie statusu studenta dolnośląskiej uczelni.

O wcześniejszych naborach:
Przygoda życia na poligonie i 2 tys. zł na kontooprac. i fot. ilustracyjne ELW