Drużyna ze Świdnicy, która jako jedyna zagraniczna ekipa wzięła udział w finale konkursu technicznego „Talenty dla firm”, walczyła w Czechach bez żadnych kompleksów. Budując reaktor jądrowy! Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".