Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu rozpoczęła nowy rok akademicki 2021/2022 z nową nazwą, logo i dwoma nowymi kierunkami. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.


Nowy rok akademicki w dawnej PWSZ AS, a dziś PUAS, rozpoczęło 1 października 2021 niemal 1000 studentów uczących się w trzech instytutach, a wśród nich prawie 400 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - licencjackich, inżynierskich i magisterskich.Uczelnia powstała w 1999 roku przyjęła w nowym roku akademickim nową nazwę, a także nowy znak graficzny.


Szkoła wyższa rozpoczyna nowy rok akademicki z dwoma nowymi kierunkami: dietetyką oraz zarządzaniem. Kolejnym kierunkiem, na którego uruchomienie jest już uzyskana zgoda to grafika użytkowa i reklama, pierwszy nabór na niego odbędzie się w 2022 roku.Rektor PUAS w Wałbrzychu, prof. Robert Wiszniowski podkreślił sukcesy uczelnianego wydawnictwa odniesione w ostatnich miesiącach, zaznaczył jakie osiągnięcia naukowe uzyskała kadra uczelniana i zapowiedział, iż ten rok będzie czasem istotnym dla realizacji budowy centrum sportowo-naukowego w sąsiedztwie uczelnianego kampusu. Immatrykulacji i ślubowaniu nowych studentów towarzyszyły życzenia:
- pomyślnego i owocnego roku bez nauki zdalnej od Wojciecha Murdzka - sekretarza stanu w resorcie odpowiadającym za naukę oraz wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko,
- wolnej uczelni dla wolnych ludzi - senator Agnieszki Kołacz Leszczyńskiej,
- owocnej pracy na rzecz regionu, w którym można dobrze, spokojniej i łatwiej żyć niż w wielkomiejskich aglomeracjach od Romana Szełemeja, prezydenta Wałbrzycha. 

Podziękowano studentom zaangażowanym w działania uczelni i dokonano uroczystej immatrykulacji studentów wszystkich kierunków.


Przypominamy rozpoczęcie roku akademickiego
- 2020/2021 - PWSZ Wałbrzych: Nietypowy rok akademicki ruszył z nowym rektorem [FOTO]
- 2019 - uroczystość 20-lecie PWSZ - PWSZ Wałbrzych świętuje 20-lecie! Jakie były jej początki? [FOTO]
- 2019/2020 - PWSZ Wałbrzych: Nowy rok akademicki - studenci ślubowali [FOTO]
- 2018/2019 - PWSZ Wałbrzych: Minister Jarosław Gowin na rozpoczęciu roku [FOTO]
- 2017/2018 - PWSZ Wałbrzych: Nowy rok akademicki rozpoczęty [FOTO]
- 2016/2017 - PWSZ AS: Rozpoczęcie roku akademickiego z nowym rektorem [FOTO]


Plany uczelni - PWSZ Wałbrzych: Nowa hala, willa Daisy i nowe kierunki? [FOTO]


fot. Elżbieta Węgrzyn