Zbliża się Dzień Nauczyciela i zwykle w okolicach tego dnia zyskują oni wyróżnienia i nagrody. Znana jest już lista nauczycieli i dyrektorów z placówek oświatowych gminy Wałbrzych nagrodzonych przez prezydenta miasta nagrodą finansową 3 000 zł.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta nagrody otrzymają:

1. Markiewicz Ryszarda - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu.

2. Ferenc Monika - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Wałbrzychu.

3. Topolewska Joanna - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu.

4. Juszczak Elżbieta - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałbrzychu.

5. Kędzierska Ewa - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.

6. Matusewicz Małgorzata - nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu.

7. Karpińska Joanna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu.

8. Fukiet Piotr - nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

9. Junak Jolanta - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

10. Żmidzińska Mirosława - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu.

11. Sienicka Aneta - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu.

12. Armańska Dorota - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 im Wojsk Ochrony Pogranicza w Wałbrzychu.

13. Wawrzyniak Iwona - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

14. Małycha-Duda Renata - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im Jana Pawła II w Wałbrzychu.

15. Serafin Agnieszka - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu.

16. Zięba Katarzyna - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu.

17. Marzewska Małgorzata - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Wałbrzychu.

18. Cywińska Iwona - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wałbrzychu.

19. Marciniak Ewelina - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Wałbrzychu.

20. Kłassen Mariola - nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu.

21. Gąsecka Stefania - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.

22. Simm Małgorzata - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.

23. Magierski Wojciech - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

24. Trzcińska Beata - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

25. Molenda Emilia - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Wałbrzychu.

26. Błaż Małgorzata - nauczycielka Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu.

27. Przykuta Wiktor - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu.

28. Strzeszewski Robert - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

29. Dziubak Ewa - nauczycielka Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

30. Tatuśko Olga - nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.

31. Łagan Natalia - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.

32. Domagała Alicja - dyrektorka Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Wałbrzychu.

33. Bogdańska Dorota - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w Wałbrzychu.

34. Karnasiewicz Urszula - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 im Jana Pawła II w Wałbrzychu.

35. Górski Leonard - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Wałbrzychu.

36. Ściwiarska Lidia - dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wałbrzychu.

37. Wróbel Robert - dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

38. Kuta Bogusław - dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu.

39. Nieć Katarzyna - dyrektorka Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

40. Janas Ryszard - dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

41. Staśkiewicz Artur - dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.

42. Polowy Urszula - dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.Zobacz też:

NOWY ROK SZKOLNY, DYREKTORZY I NAUCZYCIELE MIANOWANI

WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE ŚWIĘTOWALI W KSIĄŻU [FOTO]


oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn