Dziś, w środę 4 maja, w całym kraju zaczyna się gorący czas dla maturzystów - tradycyjnie od języka polskiego w części pisemnej. Wszystkim absolwentom szkół średnich życzymy powodzenia i prezentujemy szczegółowy harmonogram egzaminów. Łącznie w wałbrzyskich szkołach maturę zdaje od dzisiaj 777 osób.


Niemal 290 000 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Przez dwa lata o sposobie przeprowadzenia matur decydowały obostrzenia pandemiczne i tak jest w roku 2022: nie ma obowiązku zdawania egzaminów ustnych. Będą je zdawać tylko ci abiturienci, którzy chcą się dostać na zagraniczną uczelnię wyższą i muszą tam przedstawić taki wynik lub ci, którzy zdają maturę międzynarodową - taką oferuje I LO w Wałbrzychu i tu egzaminy ruszyły już 28 kwietnia. W dwóch opisanych wyżej przypadkach egzamin ustny odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r.


O jakich datach musi pamiętać dzisiejszy maturzysta?

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 r.

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎. Nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju i czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego poprawkowego zostaną ogłoszone 9 września 2022 r.


Przedstawiamy pełny harmonogram matur 2022 podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:4 maja 2022 (środa):


godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja 2022 (czwartek):


godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja 2022 (piątek):


godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
godz. 14.00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy).

9 maja 2022 (poniedziałek):


godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),
godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).


10 maja 2022 (wtorek):


godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa):


godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek):


godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).
13 maja 2022 (piątek):

godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja 2022 (poniedziałek):


godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
Godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek):


godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa):


godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek):


godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek):


godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek):

Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.


Czytaj też:
Rozporządzenie o zmianach na maturze od 2023 r.


Opr. MS
Foto ilustracyjne archiwalne: Elżbieta Węgrzyn