Przeszło 50 nagrodzonym nauczycielom i dyrektorom gratulujemy - przyszło im pracować w o wiele trudniejszych czasach, niż jeszcze 2-3 lata wcześniej.