Data wydarzenia: 07.05.2019 09:00 - 07.05.2019 14:00
Miejsce wydarzenia: MOPS Wałbrzych - ul. Kilińskiego 1

Trudne zagadnienia przemocy w rodzinie zostaną poruszone podczas najbliższych szkoleń. Od 7 maja 2019 roku rozpoczyna się cykl szkoleń dla przedstawicieli instytucji miejskich pn."Lokalna współpraca - to się opłaca". Dlaczego warto na nich być?

 Szkolenia adresowane są do instytucji realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tzw. "Wielkiej Piątki" tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Służby Zdrowia i Oświaty, ale i Sądownictwa i Straży Miejskiej.

Szkolenia obejmą takie zagadnienia jak procedura Niebieskiej Karty, procedura zabezpieczenia dziecka i pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy. Szkolenia będą początkiem spotkań, które odbywać się będą w pięciu dzielnicach, a ich rolą będzie nawiązanie/wzmocnienie współpracy miedzy lokalnymi instytucjami, wypracowywanie celów, rekomendacji i realizacja wspólnych zadań.

Szkolenie odbywać się będą w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Kilińskiego 1, od godz. 9:00 do 14:00


Inne inicjatywy MOPS:
Wałbrzych: Twoje dziecko piło? Brało? Zgłoś je do programu
Wałbrzych: żeby kobiety były bezpieczniejsze (FOTO)


Polecamy też:
BIEGUN NIEDOSTATKU PRZENIESIONY?
WAŁBRZYCH: MIESZKAŃCY LEPIEJ SYTUOWANI? BARDZIEJ SAMODZIELNI?

WAŁBRZYCH: GDZIE NAJWIĘCEJ NIEDOSTATKU, A GDZIE NAJMNIEJ?
WAŁBRZYSZANOM ŻYJE SIĘ LEPIEJ?
NOWY MOPS WŁĄCZY SIĘ DO SYSTEMU
PROGRAM 500 PLUS W MIEŚCIE I POWIECIE
WYŻSZE ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH I PRACA DLA OPIEKUNÓW
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO; KOGO WYRÓŻNIONO W WAŁBRZYCHU?

O budynkach MOPS:
MIESZKANIA W WAŁBRZYCHU: KOMUNALNE I GDZIE SOCJALNE?

NOWA SIEDZIBA MOPS-U OFICJALNIE OTWARTA
NOWY MOPS WŁĄCZY SIĘ DO SYSTEMU
WAŁBRZYCH: MOPS DO PRZEPROWADZKI. KIEDY CZYNNY NOWY BOK?


oprac. ELW
fot. ilustracyjne