Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało "Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego". Sprawdziliśmy, jakie zawody są obecnie szczególnie ważne w naszym regionie - jakich pracowników potrzebują firmy i jakie szkolnictwo branżowe będzie rozwijane.

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim to wskazówka dla szkół i młodych ludzi, jaki zawód wybrać, by mieć pewne zatrudnienie. MEN prezentuje ten katalog alfabetycznie:

 • Automatyk
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektronik
 • Górnik eksploatacji otworowej
 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • Magazynier-logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechatronik
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Monter stolarki budowlanej
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
 • Ślusarz
 • Technik automatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik budowy jednostek pływających
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektronik
 • Technik geolog
 • Technik górnictwa odkrywkowego
 • Technik górnictwa otworowego
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik programista
 • Technik przeróbki kopalin stałych
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Technik teleinformatyk
 • Technik telekomunikacji
 • Technik wiertnik
 • Wiertacz

Wydany dokument prezentuje również wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników w województwie dolnośląskim, a są to:
 • Asystent osoby niepełnosprawnej

  Asystentka stomatologiczna

  Blacharz

  Cukiernik

  Drukarz fleksograficzny

  Drukarz offsetowy

  Elektromechanik

  Elektryk

  Fryzjer

  Higienistka stomatologiczna

  Kelner

  Kierowca mechanik

  Krawiec

  Kucharz

  Lakiernik samochodowy

  Mechanik motocyklowy

  Mechanik precyzyjny

  Mechanik-monter maszyn i urządzeń

  Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

  Modelarz odlewniczy

  Monter budownictwa wodnego

  Monter izolacji przemysłowych

  Monter kadłubów jednostek pływających

  Monter nawierzchni kolejowej

  Monter systemów rurociągowych

  Ogrodnik

  Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

  Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

  Operator maszyn leśnych

  Operator obrabiarek skrawających

  Operator procesów introligatorskich
  Operator urządzeń przemysłu chemicznego

  Opiekun medyczny

  Opiekun osoby starszej

  Opiekun w domu pomocy społecznej

  Opiekunka dziecięca

  Opiekunka środowiskowa

  Optyk-mechanik

  Ortoptystka

  Piekarz

  Pracownik obsługi hotelowej

  Pracownik pomocniczy fryzjera

  Pracownik pomocniczy mechanika

  Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

  Pracownik pomocniczy stolarza

  Pracownik pomocniczy ślusarza

  Protetyk słuchu

  Przetwórca mięsa

  Przetwórca ryb

  Pszczelarz

  Rolnik

  Sprzedawca

  Stolarz

  Tapicer

  Technik agrobiznesu

  Technik analityk

  Technik architektury krajobrazu

  Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  Technik budownictwa kolejowego

  Technik budownictwa wodnego

  Technik ceramik

  Technik chłodnictwa i klimatyzacji

  Technik dentystyczny

  Technik ekonomista

  Technik elektroenergetyk transportu szynowego

  Technik elektroniki i informatyki medycznej

  Technik elektryk

  Technik energetyk

  Technik farmaceutyczny

  Technik fotografii i multimediów

  Technik gazownictwa

  Technik geodeta

  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  Technik handlowiec

  Technik hodowca koni

  Technik hotelarstwa

  Technik informatyk

  Technik inżynierii środowiska i melioracji

  Technik leśnik

  Technik logistyk

  Technik lotniskowych służb operacyjnych

  Technik masażysta

  Technik mechanik lotniczy

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  Technik ochrony fizycznej osób i mienia

  Technik ochrony środowiska

  Technik odlewnik

  Technik ogrodnik

  Technik optyk

  Technik organizacji turystyki

  Technik ortopeda

  Technik papiernictwa

  Technik procesów drukowania

  Technik procesów introligatorskich

  Technik przemysłu metalurgicznego

  Technik przemysłu mody

  Technik przetwórstwa mleczarskiego

  Technik pszczelarz

  Technik reklamy

  Technik renowacji elementów architektury

  Technik rolnik

  Technik rybactwa śródlądowego

  Technik spedytor

  Technik technologii chemicznej

  Technik technologii drewna

  Technik technologii żywności

  Technik transportu drogowego

  Technik transportu kolejowego

  Technik turystyki na obszarach wiejskich

  Technik tyfloinformatyk

  Technik urządzeń dźwigowych

  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  Technik usług fryzjerskich

  Technik usług kelnerskich

  Technik usług kosmetycznych

  Technik usług pocztowych i finansowych

  Technik weterynarii

  Technik żeglugi śródlądowej

  Technik żywienia i usług gastronomicznych

  Terapeuta zajęciowy

  Kamieniarzoprac. ELW