80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało świadectwo dojrzałości - to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego podawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, jaką zdawalności miały poszczególne szkoły w Wałbrzychu.

Zdawalność w mieście i powiecie

Zgodnie z danymi OKE, 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uzyskało świadectwo dojrzałości. Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego podawane przez Okręgową Komisję egzaminacyjną we Wrocławiu mówią też, że 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Jeśli chodzi o zdawalność, to tradycyjnie lepsze wyniki uzyskały szkoły w Wałbrzychu niż w powiecie, egzaminy lepiej zaliczyli licealiści niż absolwenci techników.

W Wałbrzychu do egzaminu przystąpiło 665 zdających, w tym 490 po ukończeniu liceum, a 175 po technikum. Maturę w pierwszym podejściu zdało 519 absolwentów, w tym 423 po liceum, a 96 po technikum. Daje to zdawalność łączną 78% (86,3% w liceach i 54,9% w technikach).
W powiecie wałbrzyskim do egzaminu przystąpiło 43 zdających, w tym 9 absolwentów technikum. Maturę zdało 20 osób, w tym 6 osób po ukończeniu technikum, co daje łączną zdawalność na poziomie 46,5%.
W regionie przodował Wrocław ze zdawalnością 84,6%, a także mniejsze ośrodki jak powiat bolesławiecki 86,7%, czy ząbkowicki 80,1%.

Polegli na matematyce

Najsłabiej młodzieży wyszły zmagania z "królową nauk". Matematykę w Wałbrzychu zdało 82,8% piszących egzamin, podczas gdy język polski pisemny zaliczyło 94,4%. Dobrze młodym wałbrzyszanom wyszły też zmagania z językiem angielskim, z których zwycięsko wyszło 92,8%. Gorzej było z niemieckim, gdzie maturę zdało 84,6% z 39 zdających.


Zdawalność w szkołach w Wałbrzychu

I LO - zdawalność - 99,2% - (nie zdał 1 uczeń - oblał język polski)
II LO - zdawalność 100%.
III LO - zdawalność - 93,1% - (nie zdało 7 uczniów - 6 oblało matematykę, 2 angielski)
IV LO - zdawalność - 82,1% - (nie zdało 14 uczniów - 3 - pisemnego języka polskiego, 8 oblało matematyki, 4 nie zdało pisemnego angielskiego angielskiego)
ZS nr 5 - zdawalność 59,1% - nie zdało 18 - w tym m.in. 8 matematyki, a 5 pisemnego angielskiego,
ZS nr 7 - zdawalność 58,1% - nie zdało 13 osób - w tym m.in. 9 matematyki i 4 pisemnego angielskiego.
Energetyk - zdawalność - 52% - (na 106 zdających 67 zaliczyło matematykę).

oprac. ELW