W nowym centrum umiejętności 300 osób ma zyskać kompetencje do pracy w branży elektroniczno-mechatronicznej. Niestety, są problemy.